• 21/06/2024

Ontwerp voor heraanleg lus in stadscentrum definitief goedgekeurd

ANTWERPEN – Het Antwerpse college van burgemeester en schepenen keurde het definitief ontwerp en nieuwe mobiliteitsvoorwaarden goed voor de heraanleg van de zogenaamde ‘stadslus’. Het betreft een grondige aanpak van een groot aantal straten in de binnenstad, en de manier waarop die ingepast worden in het circulatieplan: Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Wijngaardbrug, Wolstraat, Borzestraat en Sudermanstraat

Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA, zie foto): ‘Dit gaat om het grootste project van die aard binnen de leien voor deze legislatuur. De stadslus was al enige tijd toe aan een heraanleg, je kan ondertussen niet meer naast de vele verzakkingen kijken. Het was ook geen aangename route, met vaak veel te weinig ruimte voor voetgangers of fietsers. We moeten niet alleen de weg opnieuw aanleggen, ook de riolering moet worden vervangen en daardoor moeten ook de tramsporen worden verwijderd. Dat laatste geeft ons meteen de gelegenheid om het profiel van de straat aanzienlijk te verbeteren. In 2017 zijn we aan de opmaak van de plannen begonnen. Op de inspraakmomenten die we organiseerden bleek dat de omwonenden het toekomstig uitzicht van de straat een aanzienlijke verbetering vonden. Het bleef voor onze ontwerpers een huzarenstukje om de technisch zeer complexe plannen op te maken.’

‘De heraanleg zal resulteren in meer ruimte voor fietsers en voetgangers, voor wie een aangename en comfortabele nieuwe route van de leien naar de binnenstad ontstaat. De voetpaden zullen volgens het nieuwe ontwerp worden aangelegd in natuursteen granulaten ter vervanging van de huidige granietsteen. De bestaande plannen voor de Sudermanstraat en de Oude Beurs als woonerf worden in het ontwerp meegenomen. Voor fietsers worden comfortabele overgangen gerealiseerd, waarbij bestaande drempels worden weggewerkt, en aansluitingen op zijstraten naadloos kunnen verlopen. Ter hoogte van de Kipdorpbrug komt een opstelruimte voor fietsers. Ook krijgt de route extra 98 fietsbeugels. Het ontwerp resulteert in een vergroening van de genoemde straten, met bijkomend 41 nieuwe aanplantingen van bomen, en de installatie van plantvakken, en bestaande plantvakken worden uitgebreid.’

De meest opvallende wijziging is dat de rijrichting zal worden omgedraaid in de volgende straten: lus gevormd door de Sint-Jacobsmarkt, Kipdorp, Wijngaardbrug, Wolstraat, Korte Koepoortstraat, Melkmarkt (tussen Wijngaardstraat/Kaasrui en Korte Nieuwstraat), de Korte – en de Lange Nieuwstraat. Aanvullend daarop verandert ook de rijrichting in de Pruynenstraat, Korte Klarenstraat en de Parochiaanstraat.

Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘Dit project sluit aan bij onze inspanningen om van Antwerpen een wandelstad te maken, met een toenemend aantal woonerven in de zestiende eeuwse binnenstad, het versterken van grote wandelassen, upgraden van wandelinfrastructuur, plaatsen van meer zitinfrastructuur en groene rustpunten, en het wegleiden van zoekverkeer naar bezoekersparkings. Cordy: ‘‘We willen in maart 2022 starten met de werken. De werken zullen heel wat tijd in beslag nemen, ruim anderhalf tot twee jaar. Natuurlijk zal dit gefaseerd verlopen en zal niet het hele traject die hele tijd opgebroken zijn.’ (EM / Foto N-VA)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten