• 25/02/2024

Ontpoldering in Groot Schoor gaat gepaard met archeologisch onderzoek

HINGENE – In Groot Schoor – aan Vitsdam in Hingene, deelgemeente van Bornem, – realiseert de Vlaamse Waterweg in het kader van het geactualiseerd Sigmaplan een ontpoldering.

In de omgevingsvergunning heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed geadviseerd om de huidige winterdijk rondom Groot Schoor archeologisch te onderzoeken door het maken van een dijkdoorsnede. De dijken in Sigmacluster Bornem worden als historisch waardevol beschouwd. Het doel van het onderzoek is de hoogte van de historische dijk te bepalen.

Stefaan Nollet, projectingenieur van De Vlaamse Waterweg NV:  ‘We gaan hier een gebied van 23 hectare ontpolderen. Dat betekent dat we het land terug geven aan de rivier. Daarvoor trekken we eerst landinwaarts een nieuwe Scheldedijk op, om het achterland te beschermen. Daarna verwijderen we de bestaande Scheldedijk en maken we een bres.’

‘Hierdoor krijgen de getijden opnieuw vrij spel waardoor er waardevolle slikken en schorren ontstaan. De grond en de breukstenen, nodig voor de aanleg van de dijk, voeren we aan via het water. Dat gebeurt via een tijdelijke losplaats langs de Schelde, om zo min mogelijk hinder op de weg te veroorzaken.’

‘Alle recente dijklagen graven we af. De oude dijk blijft behouden en zullen we als trapje zichtbaar integreren in het profiel van de toekomstige dijk. Die werken starten in principe eind augustus. Door de ontpoldering ontstaat er zeldzame zoetwatergetijdennatuur waar heel wat dieren en planten zich thuis voelen.’ Op termijn zal het gebied evolueren tot een wilgenvloedbos.

Archeologen van GATE uit Evergem en waterbouwkundigen buigen zich over de vraag hoe hoog de historische dijk is. Van maandag tot en met vandaag voerden ze een onderzoek uit. De doorsnede werd getrapt uitgegraven, opgeschoond, geregistreerd en geïnterpreteerd.

Vanochtend kwamen specialisten uit de academische wereld – waaronder de universiteit van Wageningen en Praag – de kijkdoorsnede bekijken en bespreken. In de namiddag kon het brede publiek kennis maken met het onderzoek.

Pieter Laloo van GATE Archeologie: ‘De huidige winterdijk kent een waardevolle historiek. De eerste dijk rond Groot Schoor – vroeger gekend als het Spierenbroekse Gat – dateert uit de middeleeuwen. Wij gaan na hoe vaak de dijk werd verhoogd en verbreed.’

‘In het dijkprofiel kan je duidelijk een verschil zien tussen de manueel aangelegde historische dijkfases en de recentere dijklaag, mechanisch ontworpen. We meten alles zorgvuldig op, maken  luchtbeelden met een drone en nemen stalen voor verder onderzoek. Op die manier komen we meer te weten over de context en het vroegere landschap.’

Nu zaterdag 28 mei leidt, naar aanleiding van 30 jaar Natura  2000, een gediplomeerd klimaatgids geïnteresseerden rond in Hingene en Bornem waar gebieden als Groot Schoor ontpolderd worden en waterbuffers mogelijke overlast in de toekomst zullen aanpakken. Meer info via www.life-sparc.eu/kalender.

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten