• 20/06/2024

Onderzoek UAntwerpen wijst uit: drie op vier politici voelen zich benadeeld door de pers

ANTWERPEN – 75 procent van de politici voelt zich benadeeld door de pers. Sommigen vinden dat ze te weinig aan bod komen, anderen klagen dan weer over de manier waarop over hun partij bericht wordt. Opvallend: vooral rechtse politici hebben het gevoel dat ze onfair worden behandeld door journalisten. Zij uiten dan ook vaker kritiek op de media, en die kritiek heeft op zijn beurt invloed op burgers. Van die burgers vindt dan 67 procent dat de media partijdig zijn. En wederom leeft dat gevoel vooral bij rechtse burgers. Opvallend: journalisten hebben het gevoel dat ze centrumrechtse partijen juist voortrekken.

De traditionele media staan onder druk en worden steeds vaker bekritiseerd in het publieke debat. Vlaamse politici en ook burgers laten zich wel eens kritisch uit over de ongelijk verdeelde media-aandacht die verschillende partijen en politici te beurt valt, en over de onevenwichtige toon waarop er over bepaalde politieke actoren bericht wordt. Deze perceptie van partijdigheid draagt bij aan een tanend vertrouwen in de traditionele pers, wat een bedreiging vormt voor haar rol als de vierde macht in onze democratie.

Onderzoekers van onder meer de Universiteit Antwerpen gingen aan de hand van surveys na hoe Vlaamse burgers, politici en journalisten kijken naar de partijdigheid van het nieuws. Deze percepties legden de wetenschappers naast een inhoudsanalyse van kranten, televisienieuws en Twitterberichten om na te gaan hoeveel aandacht partijen krijgen. Karolin Soontjens is postdoctoraal onderzoeker in de onderzoeksgroep Media, Middenveld & Politiek aan de Universiteit Antwerpen. Ze doet voornamelijk onderzoek naar politici, hun percepties en gedrag. Daarnaast doet ze onderzoek naar de communicatie van politici, en naar percepties van partijdigheid van de nieuwsmedia. ‘We vinden dat Vlamingen over het algemeen het gevoel hebben dat hun favoriete partij wordt benadeeld door de media, terwijl de partij waar ze niet voor zouden stemmen in hun ogen juist bevoordeeld wordt.  “De meeste politici delen dit gevoel van benadeling, en vinden vooral dat ze niet correct worden behandeld door de openbare omroep en de geschreven pers. Opvallend is dat vooral rechtse burgers én rechtse politici het gevoel hebben dat ze worden achtergesteld in de media.’

Zulk gevoel van benadeling kan nefast zijn voor het broodnodige vertrouwen van mensen in de traditionele media. Soontjens: ‘Bovendien zien we dat sommige politici, en dan vooral rechtse politici, hun ongenoegen over de partijdige media publiek uiten. Zulke kritische uitlatingen, zo leren we uit ons onderzoek, hebben dan weer een invloed op het beeld dat burgers hebben van partijdigheid.’

De onderzoekers stellen ook vast dat partijen niet altijd evenveel aan bod komen in de Vlaamse traditionele media. Kathleen Beckers is assistent professor in politieke communicatie en journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Voorheen werkte zij bij de Universiteit Antwerpen als onderzoeker. Haar voornaamste onderzoeksinteresse is de relatie tussen journalistiek en publieke opinie, maar ook andere journalistieke onderwerpen zoals inhoudelijke nieuwsdiversiteit worden behandeld in haar onderzoek. ‘Journalisten geven vooral aandacht aan politici en partijen in de meerderheid, en de electorale sterkte van partijen wordt niet altijd weerspiegeld in de media-aandacht die ze ontvangen. Dit is niet geheel onverwacht, aangezien het vooral politici van partijen in de regering zijn die deelnemen aan het beleid en daardoor dus meer nieuwswaarde hebben.’ Vooral centrumrechtse partijen lijken weinig reden te hebben tot klagen. Zo ook volgens journalisten zelf: zij hebben over het algemeen het gevoel dat ze centrumrechtse partijen juist bevoordelen in hun berichtgeving. Het vertrouwen in de traditionele media in Vlaanderen is nog relatief hoog, zeker in vergelijking met andere landen.  Info: https://www.aspeditions.be/en/book/journalistiek-uit-balans/19400. (EM /Foto UAntwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten