• 14/06/2024

Onderzoek UA: ‘Bereidheid om zich te laten vaccineren stijgt bij iedereen’

ANTWERPEN – Uit een analyse van de resultaten van de Grote Coronastudie blijkt dat de vaccinatiebereidheid de laatste tijd groter wordt.  Mensen maken zich ook minder zorgen om ernstige nevenwerkingen.

De Grote Coronastudie polst al maanden naar de houding van de Belg tegenover de vaccins  De voorbije weken steeg de bereidheid tot vaccineren bij iedereen. Bij de gezondheidswerkers zal 80 procent zich zeker of waarschijnlijk wel laten inenten. Bij 65+ers is dat 90 procent, bij deelnemers met risicofactoren 82 procent en bij de overigen 80 procent.  De mensen schenken het meeste vertrouwen aan de huisarts, de apotheker en de wetenschappelijke experts als informatiebron over de vaccins. De mening van vrienden en familie doet er minder toe, en aan wat de respondenten vernemen via sociale media en influencers wordt over het algemeen weinig geloof gehecht.  Afgelopen zomer ging 76 procent van de respondenten eerder of volledig akkoord met de stelling dat nieuwe vaccins gepaard gaan met grotere risico’s dan al langer bestaande vaccins. Het vertrouwen in de vaccins is vandaag opnieuw groter: nu onderschrijft 66 procent die stelling.

Een soortgelijk beeld bij de vraag of mensen bezorgd zijn om ernstige nevenwerkingen van de vaccins. In de zomer ging 57 procent eerder of volledig akkoord met die stelling, net voor de jaarwissel was dat nog 42 procent.  Een vijfde tot een derde van de deelnemers gaf aan zich minder te zullen houden aan de regels na respectievelijk de eerste en de tweede dosis van het vaccin. 65+-ers zeggen de regels trouw te zullen blijven opvolgen.  Philippe Beutels, prof en gezondheidseconoom aan Campus Drie Eiken in Wilrijk: ‘Wanneer gevaccineerden de regels losser zouden nemen, kan dat de motivatie van de niet-gevaccineerden aantasten. Dat kan de coronabal opnieuw aan het rollen brengen, sneller dan we hem kunnen afstoppen. Geen enkel vaccin is immers 100 procent efficiënt.’

Wetenschappers van de universiteiten van Antwerpen, Gent en Hasselt en experts uit de logistieke en de farmaceutische sector bogen zich over de te volgen strategie. De onafhankelijke denktank Corona Vaccine Distribution kwam tot de conclusie dat België idealiter tussen de 40 (het aantal arrondissementen) en 73 (het aantal huisartsenwachtposten) vaccinatiecentra zou tellen. Professor Roel Gevaers  van het departement Transport en Ruimtelijke Economie op de Stadscampus:  ‘Dat komt neer op één centrum per 150 000 à 250 000 inwoners.  Dan zouden maatschappelijke kosten, baten, efficiëntie en effectiviteit zich in evenwicht houden. De overheid kiest nu voor een fijnmazige strategie, met één centrum per 50 000 inwoners en dus meer dan 200 vaccinatiecentra verspreid over het land. Studies toonden al aan dat de vaccinatiegraad hoger is wanneer mensen dichter bij huis ingeënt kunnen worden.’

Collega Prof. Wouter Dewulf: ‘De logistieke operatie wordt te complex.  Binnenkort zullen we vier of vijf vaccins ter beschikking hebben, die elk op een andere manier bewaard moeten worden. De vaccinatiecentra zullen bevoorraad worden vanuit de ziekenhuizen: hoe meer centra, hoe complexer voor de ziekenhuizen, hoe groter de kans dat er op het einde van de dag meer ongebruikte vaccins overblijven.’ De Grote Coronastudie kan vandaag opnieuw worden ingevuld tot 22 uur via www.corona-studie.be. (EM / Foto Universiteit Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten