• 16/07/2024

Onderzoek Noorderterras, kerk hersteld, brouwerij De Ridder Deurne verkocht

ANTWERPEN – De stadsarcheologen voeren momenteel vooronderzoek uit naar de resten van de Antwerpse burcht onder het Noorderterras. Het onderzoek kadert in de voorbereiding tot de her-aanleg van de Scheldekaaien.

De Antwerpse burchtzone is een beschermd archeologisch monument. De bodem herbergt de meest essentiële sporen over de ontstaansgeschiedenis van de stad, gaande van de bewoning uit de Romeinse tijd tot resten uit de Karolingische tijd en de Ottoonse periode (negende tot elfde eeuw). De huidige onderzoeken hebben een beperkte omvang en zijn op het toekomstig ontwerp van het kadeplateau gericht. Monumentale resten van de (vermoedelijk) elfde-eeuwse burchtmuur zijn vrij gelegd. De muren tonen naast latere restauraties en verbouwingen ook sporen van de noordelijke poort en verschillende steunmuren, die wellicht dienden als onderbouw van de verdwenen half-torens. Binnen de burcht werd ook de bewoning, de Vierschaar (rechtbank) en de parochiekerk Sint-Walburgis geprospecteerd. Nu de bewaringstoestand gekend is, wordt bekeken hoe een deel van de resten geïntegreerd kan worden in het nieuwe ontwerp.

Op www.antwerpenmorgen.be krijg je meer informatie over dit project, en een overzicht van de resultaten. Een filmpje van het onderzoek maakt de opgravingen tastbaar. Over het ontstaan van Antwerpen verscheen bovendien pas een nieuw boek dat te verkrijgen is in de boekhandel en online: ‘Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stad’ van stadsarcheoloog Tim Bellens.

De protestantste kerk Brabantse Olijfberg in de Lange Winkelstraat in Antwerpen is volledig in ere hersteld nu ook de glas-in-loodramen en de gevel van het koor gerestaureerd zijn. De voorgevel van de kerk werd al in 2014-2015 gerestaureerd en de daken en de zijgevels in 2016-2017. De Brabantse Olijfberg is het enige overblijfsel van het rooms-katholieke klooster van de zusters Annunciaten in Antwerpen. In 1815 werd deze rooms-katholieke kerk overgedragen aan de protestanten. De benaming van de kerk verwijst naar de zeventiende eeuw, toen het in de Zuidelijke Nederlanden nog verboden was om protestants te zijn. De protestantse geloofsgemeenschap in Antwerpen kwam toen in het geheim bijeen onder de schuilnaam ‘Brabantse Olijfberg’.

Brouwerij De Ridder (zie foto), gelegen tussen de Hertstraat en de Stalinsstraat in Deurne, is verkocht aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante vzw, dat personen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen verzorgt. Andante vzw zal ongeveer de helft van de site invullen. Het andere deel van het project krijgt een sociale, culturele en/of gemeenschappelijke invulling en de aanpalende school ‘t Speelscholke krijgt er een klaslokaal, een polyvalente ruimte en fietsstalplaatsen. Daarnaast zal er ook nog ruimte zijn voor een negental woningen. Brouwerij De Ridder werd gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw. De oude stoombierbrouwerij vormt samen met de dorpswoningen, café ‘Den Witten Hert’ en het vroegere gemeentehuis van Deurne een mooie herinnering aan het dorpsbeeld van Deurne aan het einde van de negentiende, begin twintigste eeuw. (EM / Foto Lucid)

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten