• 23/05/2024

Onderzoek ivm doortrekken expresweg Kontich/Rumst/Aartselaar is afgerond

AARTSELAAR – Het onderzoek voor het MER-project in verband met de doortrekking van de N171 fase 3, de zogenaamde expresweg, is afgerond. Door de coronapandemie duurde het MER-onderzoek wat langer dan gepland.

Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: ‘Nu de verschillende alternatieven grondig in kaart zijn gebracht, breng ik het dossier op de Vlaamse Regering voor de uiteindelijke keuze. Het doel is meer leefbaarheid en meer verkeersveiligheid voor de actieve weggebruiker creëren.’ Op woensdag 15 en donderdag 16 september zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) tijdens twee online infosessies toelichting geven over het gevoerde MER-onderzoek en de vervolgstappen in het project.

Het traject situeert zich tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van het AZ Rivierenland) en de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst.  Peeters: ‘Met deze doortrekking willen we het sluipverkeer uit de woonwijken houden, de Pierstraat in Aartselaar ontlasten van de hoge verkeersdruk en de gemeentekernen van Rumst en Aartselaar vrijwaren van doorgaand sluipverkeer en zwaar verkeer. De veiligheid voor de actieve weggebruikers vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt. Het is niet de bedoeling om de N171 te laten functioneren als verbindingsweg tussen de A12 en de E19 op het niveau van de hoofdwegen. Daarvoor dienen de ring van Antwerpen (R1) en de ring van Brussel (R0). Daarom wordt er geen op- en afrit voorzien van de N171 en de N177 naar/van de A12 ter hoogte van de rotondebruggen.’

De milieueffecten vallen positief uit voor de regio als geheel. De aanleg heeft lokaal wel een belangrijke impact, vooral wat betreft geluid voor de directe omwonenden. Daarnaast is de ruimte-inname voor de doortrekking van de N171 fase 3 aanzienlijk in een gebied dat nu al erg versnipperd is.

Peeters: ‘Ondertussen startte AWV ook een studie voor de herinrichting van vijf kruispunten op de A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid. De doortrekking van de N171 fase 3 heeft een belangrijke relatie met die geplande werken. Een vlottere doorstroming op de A12 vermindert namelijk de druk op de oost-westverbinding en reduceert dus ook de milieueffecten op de N171. De doortrekking van de N171 blijft noodzakelijk om de leefbaarheid in de woonstraten (bijvoorbeeld de Pierstraat) te verbeteren. De ingreep heeft het meest kans op succes als de alternatieven op de oost-westverbinding worden afgebouwd, bijvoorbeeld via flankerende maatregelen op het onderliggende wegennet.’

Deze maand organiseert AWV een informatieronde voor de direct betrokken actoren en voor de bevolking van Rumst en Aartselaar. Wie wil, kan zich inschrijven voor de webinars via www.wegenenverkeer.be/expreswegrumst.  Het studiewerk belandt nu op de tafel van de Vlaamse Regering die de keuze zal maken voor een bepaalde variant. Vervolgens worden de plannen voor deze variant in detail uitgetekend. Met dit ontwerp wordt een omgevingsvergunning aangevraagd, ten vroegste in het voorjaar van 2022. Parallel lopen de grondverwervingen verder. De werken op het terrein starten zodra de omgevingsvergunning en de onteigeningen rond zijn. (EM / Foto AWV)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten