• 24/06/2024

Officiële inhuldiging ‘de Groene Wij’ in Gompel

Op zaterdag 18 juni werd ‘de Groene Wij’ in Gompel officieel geopend. Hiermee heeft het gehucht een mooie groene plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. Het is nog héél even wachten tot het gras voldoende gegroeid is voor het ook effectief ingespeeld kan worden. ‘de Groene Wij’ is het resultaat van de vele mooie samenwerkingen binnen het project Veerkrachtige Dorpen.

 

Afgelopen maanden werden op ‘de Groene Wij’ een bloemenweide aangelegd, gras gezaaid, nestkastjes gehangen, een glijbaan geïnstalleerd en zitbanken geplaatst. Dit was na de aanleg van de paden en de speelelementen de laatste stap in de heraanleg van het plein. De grote bomen zijn aangeplant, de kleinere exemplaren en de struiken bij de speelheuvel planten we tijdens het plantseizoen van het najaar.

 

‘de Groene Wij’ is de nieuwe naam die het dorpsteam bedacht voor de ruimte tussen de parochiezaal, de kerk en basisschool. Het grasveld tussen de school en de kerk onderging een heuse metamorfose. Het ontwerp hield rekening met de noden van zowel de school, het parochiecentrum, de buitenschoolse kinderopvang, de Chiro en de buurtbewoners. Zij maakten hun wensen kenbaar tijdens het inspraak- en participatietraject dat hieraan voorafging.

 

Spelen en ontmoeten stonden centraal in het ontwerpplan. Er kwam een:

  • Platform voor optredens van de kinderen
  • Zitarena of buitenklas waarbij grote keien dienen als speel- en zitelement
  • Speelheuvel met glijbaan en natuurlijke speelelementen
  • Speelbosje
  • Ruimte voor zit- en picknickbanken

De groenaanplanting en wandelpaden zorgen ervoor dat de verschillende zones op het plein verweven worden tot een mooi geheel.

 

De heraanleg werd mede mogelijk gemaakt met steun van LEADER Provincie Antwerpen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De realisatie kwam tot stand dankzij een nauwe samenwerking tussen het gemeentebestuur, Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, RURANT, Provincie Antwerpen en geëngageerde inwoners en organisaties uit het gehucht. 

Edwin Mariën foto reportage Ronny Mullens

 

.

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten