• 18/07/2024

Oekraïne: toespraak van Boechouts burgemeester T’Sijen, nieuws uit Dessel

BOECHOUT – Op verschillende plaatsen in het land werd vanmiddag stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. In Boechout verzamelden een 60-tal mensen aan het gemeentehuis bij het standbeeld van oorlogsslachtoffers. Het Oekraïens volkslied werd gespeeld door Geert Dom en Erik Frimout van Los Zaperos. Er volgde een minuut stilte, nadien applaus en alle aanwezigen kregen een gele en een blauwe bloem mee naar huis. Burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde) hield volgende toespraak:

‘Eurocities roept Europese gemeenten op om vandaag samen met veel inwoners onze solidariteit te betuigen aan de Oekraïense bevolking. Samen roepen we op tot een vreedzame oplossing voor het conflict. Miljoenen inwoners ontvluchten de bommen, de vernielingen, de onzekerheid. En niet alleen zij. Overal in de wereld verlaten mensen conflicthaarden, op zoek naar een toekomst voor zichzelf en hun gezin. Laten we dat niet vergeten en ons hart openen voor alle vluchtelingen. ‘

‘In de eerste jaren na de eerste en de tweede oorlog in Europa waren de herinneringen open wonden die nauwelijks aangeroerd konden worden, het zijn littekens geworden, minder schrijnend, aan te raken. We zijn genuanceerder gaan kijken. We zagen meer tinten dan zwart en wit. Het is onze generatie die de boodschap moest brengen van verzoening, van vrede, van vergeven, maar bovenal niet vergeten. Opdat het nooit meer zal gebeuren. No war. Nooit meer oorlog.’

‘Littekens, bij onze grootouders, minder bij onze ouders, helemaal niet meer bij ons, hebben de neiging te vervagen, ze worden steeds minder zichtbaar. Wij zijn erfgenamen van de Verlichting. Vrijheid, vrijheid van meningsuiting, emancipatie van de burger, gelijkheid en broederlijkheid. 77 jaar na het einde van de tweede wereldoorlog staan vrijheid, gelijkheid en broederschap onder druk. Voor dat deel van de wereld dat zucht onder de nog zo grote ongelijkheid. Voor dat deel van de wereld dat geconfronteerd wordt met een steeds meer verschraalde aarde. Voor dat deel van de wereld waar tirannie vandaag een nietsontziende vorm is van militair geweld en onderdrukking, elke dag in Oekraïne door de Russische wereldmacht. Ten koste van alles. Van mensen, van vluchtelingen. ‘

‘Meer dan 100 jaar geleden hebben vele mensen hun leven gewaagd voor onze democratie, voor onze vrijheid. Op 11 november brengen we nog elk jaar hulde aan de vele slachtoffers, aan de vele soldaten die toen dapper gevochten hebben voor ons land. Het is de dag waarop we hulde brengen aan de oud-strijders die ons blijvend zullen getuigen over het lijden in de oorlog. Vandaag brengen we hulde aan al diegenen die in Oekraïne dezelfde strijd voeren, hulde aan alle slachtoffers. We gaan hen nooit vergeten. Vandaag zijn wij opnieuw de generatie die de boodschap moet brengen van verzoening, van vrede, van vergeven, maar bovenal niet vergeten. Opdat de oorlog zou stoppen en opdat het nooit meer mag gebeuren.’

‘We veroordelen met klem de vele aanvallen en schendingen van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne. We betuigen onze volledige steun en solidariteit met het Oekraïense volk en alle inwoners van Oekraïne. We kunnen niet aanvaarden dat onze Europese waarden en integriteit worden aangevallen. Wij moeten opstaan voor vrije en democratische waarden in Europa.’

‘De escalatie van geweld, bombardementen en aanvallen op Oekraïense steden en gebieden, op de burgerbevolking en ziekenhuizen zijn onaanvaardbaar en onmenselijk. Het zijn oorlogsmisdaden. We roepen de Russische Federatie op haar aanval te staken en het grondgebied van Oekraïne te verlaten, alle internationale verdragen en fundamentele beginselen van het internationaal recht te eerbiedigen en de volledige soevereiniteit van Oekraïne te erkennen. We roepen de Russische bevolking op om op te staan tegen het regime en zijn oorlogsmisdadigers de Russische president Poetin, de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en de minister van Defensie Shoigu.’

‘Stijn De Paepe, de moderne rederijker van De Morgen, die ons net is komen te ontvallen, en die iedereen ontroerde met zijn kleine en kritische puntdichten, schreef deze treffende woorden:

Poetin & co

 

Zo is ’t altijd al gegaan

En zo zal het altijd blijven

Wat historici beschrijven

Wat er in de krant zal staan.

Mannen met een hart van steen

En een ruimbemeten ego

Spelen laconiek stratego

Met de wereld om hen heen.

Winnaars, machtig en infaam,

Die de spelregels verzinnen

Of omzeilen om te winnen.

De verliezer heeft geen naam.’

‘We worden geconfronteerd met de menselijke tragedie van een stroom van humanitaire vluchtelingen. De coördinatie ervan door onze regeringen zal van essentieel belang zijn. De opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne wordt een zware opdracht voor de lokale besturen, verenigingen, kerkgemeenschappen, voor iedereen. We gaan er samen alles aan doen om die opdracht succesvol te volbrengen en de oorlogsvluchtelingen met al hun noden, leed en zorgen zo goed en warm mogelijk op te vangen in onze Boechoutse gemeenschap.’

‘Ik wil hierbij van de gelegenheid gebruik maken om ook hulde te brengen aan de journalisten en alle andere mensen die aan verslaggeving doen in Kiev, opdat de wereld geïnformeerd blijft over de humanitaire situatie van de bevolking, de vluchtelingen en de oorlogsmisdaden van de Russische agressor. Eén van onze inwoners is één van hen, Bruno Beeckman. Bruno en al zijn collega’s doen daar een fantastische job door te informeren over wat er in Oekraïne gebeurt, door met hun nieuws ook moreel de bevolking te ondersteunen daar. Zéker in tijden dat de persvrijheid en onafhankelijke nieuwsgaring zo onder druk staat.’

‘Ik heb de voorbije weken en dagen contact met hem gehad. Hij vroeg me om iedereen de boodschap te brengen dat de Oekraïners en ook de andere etnische groepen die er wonen zich geweldig gesterkt voelen door onze solidariteit en steun. Het houdt hen recht, ze zijn er van aangedaan als ze foto’s zien van de Oekraïense en vredesvlag aan ons gemeentehuis. Bruno brengt onze woorden en gebaren van steun dagelijks aan hen over. In de politieke wereldleiders geloven de Oekraïners al lang niet meer, maar ze geloven des te meer in de kracht van alle mensen, wij hier samen, om samen voor vrijheid te strijden, om samen voor vrede te vechten. ‘

UNIEKE SAMENWERKING IN DESSEL

Projectontwikkelaar TS33 is de nieuwe eigenaar van Hotel Alauda op de Turnhoutsebaan in het centrum van Dessel. De hoop is dat er over ongeveer een jaar op deze plek een supermarkt van Jumbo de deuren kan openen. Hiervoor werd het vergunningentraject reeds opgestart.

Het restaurant en hotel sloten al op 18 december 2021 de deuren. En dit na 26 jaar uitbating door Enzo Gatto en Yves Massart. Tijdens het vergunningentraject staat het hotel leeg en nu hebben lokaal bestuur Dessel, de nieuwe eigenaar (TS33 dus), supermarktketen Jumbo en de vorige eigenaars de handen in elkaar geslagen om minimaal tien gezinnen, die de oorlog uit Oekraïne moeten ontvluchten, op te vangen. Bart Cresens, bestuurder TS33: ‘Dankzij deze unieke samenwerking kunnen we voor enkele gezinnen in nood echt het verschil maken.’

Lokaal bestuur Dessel ondersteunt vooral logistiek en administratief. Op deze manier kan het lokaal bestuur haar steentje bijdragen aan de opvang van de vele mensen die de oorlog ontvluchten. Het hotel wordt momenteel weer in gereedheid gebracht om binnen een tiental dagen opnieuw mensen te kunnen ontvangen. Na de sluiting werd al gestart met de ontmanteling. Het gebouw wordt nu zo snel als mogelijk weer in orde gebracht.

TS33 stelt de nieuwe eigendom gratis ter beschikking en installeert er zelfs een nieuwe keuken en enkele andere praktische voorzieningen zodat de opvang zo aangenaam mogelijk kan gebeuren. De ontwikkelaar-eigenaar zorgt er ook voor dat de nutsvoorzieningen actief blijven en staat in voor het onderhoud van het gebouw. Projecten ontwikkelen is voor TS33 veel meer dan bouwen en uitbaten. TS33 probeert ook steeds maatschappelijke meerwaarde te creëren voor de omgeving waar ontwikkeld wordt. Deze uitzonderlijke case is hiervan een mooi voorbeeld. De vorige eigenaars tenslotte ondersteunen op praktisch vlak en ook in de keuken. Op deze manier krijgt hun hotel plots toch nog nieuwe bezoekers. Zij zijn zeer verheugd met deze onverwachte tijdelijke invulling. (EM / Foto Gemeente Boechout)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten