• 21/06/2024

‘Oekraïne-projecten: nieuws uit Mol, Edegem, Duffel en Dessel

MOL – Het gemeentebestuur van Mol krijgt steeds meer zicht op de grote uitdagingen die voortvloeien uit de Oekraïense vluchtelingencrisis. De eerste Oekraïense vluchtelingen verblijven al in de gemeente. De meesten worden opgevangen door Oekraïense familieleden, vrienden of kennissen die al langer in Mol wonen. De komende dagen verwacht men ook eerste toewijzingen uit Brussel, waarbij men één leegstaande gemeentelijke woning en de eerste woongelegenheden inschakelt die vrijwillig werden aangemeld door inwoners. Vooraleer men een adres doorgeeft aan Brussel, doet het gemeentebestuur een plaatsbezoek.

Burgemeester Wim Caeyers (CD&V): ‘Net zoals bij elke grote crisis worden we als gemeentebestuur ook hier geconfronteerd met een groot aantal onzekerheden. Stapsgewijs worden de nodige beslissingen door de verschillende overheidsniveaus genomen, mondjesmaat geraakt steeds meer informatie bekend. Om met deze complexe en uitdagende situatie om te gaan, organiseert het gemeentebestuur alvast wekelijks een interne coördinatievergadering. Dit laat toe om bij te sturen of snel te schakelen wanneer nodig.’

‘Deze interne vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende gemeentediensten en schepenen van bepaalde beleidsdomeinen, waaronder sociaal beleid, onderwijs, vreemdelingen en communicatie. Afhankelijk van de te bespreken wekelijkse thema’s vullen we dit overleg aan met extra specialisten en andere welzijnspartners. Daarnaast voert het gemeentebestuur ook frequent overleg met de scholen, zowel de lagere scholen als het middelbaar onderwijs.’

De afgelopen weken registreerde de dienst vreemdelingen al eerste Oekraïense vluchtelingen. In totaal gaat het op dit moment over 44 personen, waarvan 21 volwassenen en 23 kinderen. De meesten verblijven bij familieleden, vrienden of kennissen die al langer in Mol wonen. Deze vluchtelingen hebben daardoor al een verblijfplaats en worden wegwijs gemaakt door het opvanggezin. Het gemeentebestuur luistert wat de noden zijn en ondersteunt al zeker op administratief vlak. Ook voor het onderwijs van de kinderen zoekt men naar oplossingen. Deze vluchtelingen moeten zich in elk geval ook registreren in het centrale registratiecentrum in Brussel op de Heizel.

Caeyers: ‘Heel wat inwoners reageerden spontaan op de oproep naar mogelijke opvanglocaties voor toekomstige Oekraïense vluchtelingen. In totaal ontvingen we al 58 aanbiedingen, waarvoor enorme dank. Deze voorstellen variëren van inwoners die voor een korte periode een aantal slaapkamers in de eigen woning ter beschikking stellen tot en met inwoners die een leegstaande woning of appartement bezitten.’

Het gemeentebestuur heeft deze lijst al een eerste keer gescreend. Daarbij zocht men in eerste instantie naar aanbiedingen van leegstaande woningen en appartementen. Deze opvanglocaties zet men eerst in. Vorige week bracht men op vier locaties een plaatsbezoek en pleegde men overleg met de aanbieders. Elk bezoek leidde tot een positief advies. Daarnaast beschikt het gemeentebestuur zelf nog over een leegstaande woning met drie slaapkamers. Deze vijf adressen werden vandaag overgemaakt aan Brussel als mogelijke opvanglocaties. In totaal creëert men hiermee al 24 structurele opvangplekken. Vermoedelijk zullen er vanuit Brussel snel toewijzingen komen. Vervolgens volgt men samen met de aanbieders deze situaties op, zodat men gericht de ondersteuning kan aanvullen en bijsturen. Het lokaal bestuur heeft daarbij zeker de bedoeling om  bestaande vrijwilligersnetwerken in te zetten. De komende dagen volgen er nog plaatsbezoeken. Dit leidt wellicht tot extra opvanglocaties die  men kan goedkeuren en doorgeven aan Brussel. Eventuele opvanglocaties kunnen nog online aangemeld worden.

Caeyers: ‘Naast de spontane opvang bij Oekraïense inwoners en de particuliere opvangmogelijkheden onderzoekt de Vlaamse overheid de mogelijkheid om snel collectieve opvanglocaties te organiseren. Het gaat hier over de zogeheten ‘nooddorpen’. Mogelijk en hopelijk volgen ook op dit vlak snel beslissingen. We weten op dit moment niet of er locaties in onze gemeente geselecteerd worden. In dat geval zal het gemeentebestuur – waar gewenst en nodig – bijstand leveren om ook deze Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen.’ Op www.gemeentemol.be/oekraine vind je altijd de meest recente info, ook over eventuele inzamelacties, vrijwilligersoproepen,…

OEKRAÏNE PROJECT EDEGEM

-EDEGEM – Lokaal bestuur verwijst mensen die meer info willen over de situatie in Oekraïne  de impact op ons land door naar www.info-ukraine.be/nl  of naar het federaal infonummer 02 488 88 88, dagelijks bereikbaar van 9 tot 17 uur.

Giften zijn welkom via het 12-12 bankrekeningnummer van het Belgisch consortium voor noodhulpsituaties: BE 19 0000 0000 1212. Het Rode Kruis zamelt geld in voor directe humanitaire hulp in Oekraïne. Meer info: https://www.rodekruis.be/oekraine/. Oekraïne Project Edegem zamelt geld in voor transporten van medisch materiaal:
BE40 8803 5555 5163

Je kan materiaal brengen naar de vrijwilligers van Oekraïne Project Edegem. Zij zijn iedere dinsdag aanwezig van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur in Hangar 42 in Fort 5, bereikbaar via de De Burletlaan, rechtover huisnummer 175. Er is vooral nood aan medisch materiaal.

Wie wil tolken stuurt een mail naar solidariteit@edegem.be met je contactgegevens. Wie vluchtelingen wenst op te vangen meldt zich via solidariteit@edegem.be. Wil je op een andere manier helpen? Stuur een mail naar solidariteit@edegem.be met je contactgegevens, wat je eventueel wil doen, en je beschikbaarheden.

GROENPLUS DUFFEL HAALT 1 150 EURO OP

Afgelopen vrijdag organiseerde GroenPlus Duffel een solidariteitsdrink voor Oekraïne in zaal De Reiger. Die leverde 1 150 euro op. Ook een aantal Oekraïense Duffelaars waren aanwezig, onder wie Oksana Golik: ‘Met het ingezamelde geld zullen hulpmiddelen zoals medicijnen gekocht worden voor de burgers in Oekraïne zelf.’

De solidariteit is groot, ook in Duffel. Het lokaal bestuur van Duffel stelde alvast enkele eigen woningen ter beschikking voor Oekraïense vluchtelingen. Kris De Smet, GroenPlusser en gemeenteraadslid voor Groen: ‘Ook Duffelaars willen hun steentje bijdragen. Op de solidariteitsdrink kwamen, zonder veel reclame, zo’n 70 Duffelaars af. Heel wat mensen doneerden ook een vrije gift. Op drie uur tijd bracht de avond 1 150 euro op.’ Oksana Golik, die al meer dan twintig jaar in Duffel woont, was blij met het initiatief: ‘Er zijn heel wat mensen die niet naar het buitenland kunnen vluchten. Ook zij hebben nood aan hulp. Met het ingezamelde geld kunnen we hulpmateriaal kopen dat ter plaatse gebracht wordt.’

TOLKEN GEZOCHT IN  DESSEL

In Dessel zijn de eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, zoekt het Sociaal Huis inwoners die Oekraïens spreken om zo de communicatie met deze personen te vergemakkelijken. Dit maakt het immers mogelijk om hun noden zo goed mogelijk te begrijpen en hun mentale en fysieke welzijn voorop te stellen. Ben jij de persoon die hiermee kan helpen? Neem dan contact op met Lotte Van Genechten via tel. 014 38 91 84 of lotte.vangenechten@dessel.be. (EM / Foto Gemeente Mol)

.

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten