• 21/06/2024

‘Oekraïne-oorlog’: nieuws uit Schilde, Brecht, Zandhoven, Zoersel en Malle

ANTWERPEN – Tijdens de provincieraad van Antwerpen werd vooral gedebatteerd over de hulp aan Oekraïne. De provincie ving 56 vluchtelingen op in het Provinciaal Vormingscentrum  in Malle. Die werden ondertussen overgebracht naar hun definitieve bestemming: in Schilde, Brecht, Zandhoven, Zoersel of Malle.

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA, zie foto): ‘Als provincie spelen wij geen rechtstreekse rol in de vluchtelingencrisis wat uiteraard niet wil zeggen dat wij niets doen. Zo werden de 56 vluchtelingen opgenomen in ons Vormingscentrum in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Malle. Een huisarts deed een zevental onderzoeken en dat bleek wel degelijk nodig. De vaakst voorkomende klachten waren hoofd- of keelpijn, wat uiteraard niet vreemd is wanneer je weet welke stresserende toestanden die mensen mee hebben gemaakt.’

‘Bovendien vonden er enkele geruststellende babbels plaats. Er was bijvoorbeeld een kindje van vier dat al eeBruno Valkeniers, n paar dagen niet had willen eten. De afspraak is dat wij als provincie zorgen voor de eerste opvang en dat nadien de gemeentebesturen de zaak overnemen, wat dus hier ook is gebeurd. Buiten dit initiatief kijken wij of er nog vluchtelingen in onze domeinen kunnen worden ondergebracht waarbij we wel in het oog moeten houden dat dit niet ten koste mag gaan van mensen die er hun vakantie willen doorbrengen.’

Alle partijen waren het eens met de hulp die de provincie aanbood. Eerder deze week kon u hier lezen dat er ook een schenking wordt gedaan aan het consortium 12-12 van 20 000 euro. Bruno Valkeniers (Vlaams Belang): ‘Waarop is dit bedrag gebaseerd? Ik lees dat de provincie West-Vlaanderen 40 000 euro schenkt en Oost-Vlaanderen 50 000 euro. Die laatste provincie stelt ook een aantal leegstaande verdiepingen in haar provinciehuis ter beschikking.’ Lemmens: ‘Over het bedrag kan gediscussieerd worden maar laat ons zeggen dat het om een symbolische steun gaat.’

Diederik Vandendriessche (Groen) wilde weten wat de rol van de provinciale scholen is. Lemmens: ‘Onze scholen vangen momenteel nog geen Oekraiënse vluchtelingen op. Wel kan ik u zeggen dat wij onthaalklassen voor Oekraïense leerlingen zullen creëren. In PTS Mechelen zal dat al gebeuren na de Paasvakantie, in PTS Boom en bij CVO Vivant Campus De Masten in Kapellen in september.’

De provincie zuivert elk jaar het exploitatietekort van de Russisch-orthodoxe kerk aan. Het gaat weliswaar om kleine bedragen (158,10 euro in 2020 en 745,57 euro in 2021) maar toch besliste Lemmens om deze bijdrage on hold te zetten. ‘Gezien de uitspraken van de patriarch, die duidelijk heeft laten verstaan dat hij geen vrede wil, vind ik dit de juiste beslissing.’ Lemmens had nog een slotopmerking: ‘Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat minister Bart Somers (Open Vld) van deze crisis gebruikt maakt om zijn regiovorming er door te drukken.’

Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V) meldde, als antwoord op een vraag van Vandendriessche, dat het documentatiecentrum ATLAS materiaal ter beschikking kan stellen van de scholen en dat zij ook opleidingen aanbieden aan leerkrachten.’

Edwin MARIËN

Foto N-VA

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten