• 27/05/2024

Non-discriminatiecharter district Borgerhout

BORGERHOUT – Borgerhout is een superdivers en levendig district met een sterk en gevarieerd verenigingsleven. Ze gelooft dat iedereen die wenst, aansluiting kan vinden bij een vereniging en
verwacht dan ook dat de vereniging een open houding aanneemt naar elke geïnteresseerde. De vereniging bestrijdt elke vorm van discriminatie en racisme door interne dialoog aan te moedigen, door diversiteit te omarmen en te stimuleren bij haar leden. In het geval van discriminatie en/of racisme grijpt de vereniging actief in.

Ter ondersteuning hiervan stelt het district Borgerhout volgend non-discriminatiecharter op:

– We sluiten niemand uit op basis van huidskleur, nationaliteit, leeftijd, geslacht, geaardheid, genderidentiteit, handicap, etniciteit, socio-economisch status, zogenaamd ‘ras’ en…
– De aard van de activiteiten kan wel voor een meer specifieke doelgroep zijn.
– We zetten duidelijk onze deuren en werking open voor nieuwe geïnteresseerden.
– We behandelen iedereen respectvol en staan open voor elkaars verschillen.
– We streven gelijkwaardigheid na tussen alle leden en bestrijden actief ongelijkheid en uitsluiting.
– We dragen een boodschap van solidariteit en verbondenheid uit.
– We reageren altijd.
– We gaan in gesprek en stimuleren dialoog tussen de persoon die gediscrimineerd/lastig gevallen wordt en de persoon die discrimineert/ lastig valt.
– We sanctioneren bij herhaaldelijk gedrag.
– We melden de daad of dienen een klacht in als het te ver gaat.
– We creëren een veilige ruimte voor de persoon die gediscrimineerd/lastig gevallen is om te kunnen praten.
– We bieden zorg.

Verenigingen die ondersteuning krijgen van het district onderschrijven bovenstaande tekst en communiceren hierover actief, zowel intern als extern. Op die manier tonen ze aan hun leden, bezoekers, supporters, bestuursleden, enzovoort dat binnen de werking geen plaats is voor discriminatie en racisme.

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten