• 19/06/2024

Nog plaatsen vrij voor openlesdagen aan Unief, oproep Antwerps klimaatfonds

ANTWERPEN – Als laatstejaarsstudent in het middelbaar komen er heel wat vragen op je af: hoe groot is een aula en is dat anders dan een klaslokaal? Welke richting spreekt mij het meest aan? Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk? Allemaal vragen waar de Universiteit Antwerpen op antwoordt tijdens de openlesdagen. Studiekiezers leren het leven aan de universiteit kennen zoals het is. Je kan namelijk meelooplessen volgen, praten met studenten en proffen, proeflessen bijwonen en nog zoveel meer.

Van vandaag tot en met vrijdag 24 februari vinden de openlesdagen van UAntwerpen plaats. Studiekiezers die zich inschrijven, kunnen ervaren hoe het is om echt student te zijn door deel te nemen aan colleges met docenten en tussen echte studenten te zitten. Leerlingen van het zesde middelbaar zijn steeds sneller benieuwd naar hun volgende stap op vlak van studies. Rector Herman Van Goethem: ‘Inschrijven kan nog steeds, maar momenteel hebben we tien procent meer inschrijvingen dan vorig jaar.’ Op dit moment zijn dat er 2 280.

Vaak hebben leerlingen van het laatste jaar in de middelbare school nog geen idee van wat ze willen doen of kunnen verwachten. Anderen hebben dan weer wel een idee en zijn benieuwd naar de lesinhoud en het niveau. Tijdens de openlesdagen van UAntwerpen krijg je een antwoord op al je vragen en kan de studiekiezer ook gewoon voelen hoe het is om een dag student te zijn aan de Universiteit Antwerpen. Van Goethem: ‘Het doel is eigenlijk om de nieuwsgierige studiekiezers te laten proeven van het echte werk. Ze willen een realistisch beeld krijgen van hoe er wordt lesgegeven en wat de verschillende lestypes zijn.’

Op de laatste dag van de openlesweek vindt er ook een ‘Speed-meet’ plaats. De bedoeling van deze online sessie is dat je aan studenten van allerlei verschillende richtingen vragen kan stellen. De jongeren krijgen telkens vijftien minuten de tijd om vragen te stellen aan een student van een richting waarvoor jij je hebt ingeschreven. De vragen moeten niet enkel over de richting gaan, maar ook gewoon over het leven als student op UAntwerpen. Info en inschrijven via www.uantwerpen.be/nl/studeren/infomomenten/openlesdagen/.

Stad Antwerpen wil een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen klimaatopwarming. Ze rekent daarbij ook op bedrijven, organisaties en bewoners(collectieven). Met het Antwerps Klimaatfonds ondersteunt de stad strategische en innovatieve projecten die hierin het verschil kunnen maken. Daarom lanceert dat fonds voor de tweede keer een thematische oproep, voor professionals die inzetten op klimaatadaptatie op private percelen. Een project kan tot 50 000 euro krijgen.

Tegen 2050 wil Antwerpen een klimaatrobuuste stad zijn. Dat betekent dat de stad waar mogelijk ruimte maakt voor water en meer groen om de gevolgen van de klimaatverandering beter op te vangen. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren zijn niet alleen ingrepen op het publiek domein, maar ook op private percelen nodig. De huidige thematische oproep richt zich uitsluitend tot professionals (zowel ondernemers als organisaties) die met hun expertise zulke projecten opzetten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om projecten die eigenaars van percelen stimuleren om klimaatadaptieve ingrepen uit te voeren, die andere professionals ondersteunen om klimaatadaptieve maatregelen structureel in hun werking op te nemen of die zich richten op specifieke perceeleigenaars (zoals groothandels, verenigingen van mede-eigenaars,…). Voor de concrete investeringen op het terrein zelf die uit deze projecten voortkomen, kunnen perceeleigenaars dan beroep doen op de klimaatpremie van de stad. Meer info wordt gegeven op een onlinemoment op donderdag 2 maart en vind je op
op https://www.antwerpenvoorklimaat.be/premies-subsidies/klimaatfonds. Sinds de oprichting van het Klimaatfonds in 2020 ontvingen 28 projecten een subsidie, goed voor een totaalbedrag van 564 400 euro. (EM / Foto UAntwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten