• 14/07/2024

Niks nieuws onder de zon bij stemming meerjarenplanning in Wilrijk

WILRIJK – Na twee jaar uitstel zal dit jaar de Goetestoet eindelijk weer door Wilrijk trekken. Uiteraard was dat één van de posten die werd opgenomen in de vijfde aanpassing van het meerjarenplan, dat volgens de oppositie een doorslagje is van de vorige.

Werner Theuns (Open Vld), schepen van financiën: ‘Voor communicatie is éénmalig 12 500 euro ingeschreven. Via de Wilrijkse jeugddienst worden er tijdens het weekend van de Geitestoet kinderactiviteiten aangeboden waarvoor 5 000 euro wordt uitgetrokken en nog eens 10 000 euro voor de podiumactiviteiten.’ De stemming over de aanpassing van de meerjarenplanning was voorspelbaar en gelijkaardig aan die van de vorige jaren. Lien Moens (PVDA): ‘Inhoudelijk is er niets veranderd.’  Martine Depauw (Vooruit): ‘Er is een opvallend lage realisatiegraad. In het domein ‘grijs’ worden verschillende budgetten doorgeschoven naar 2023. Vele straten liggen er erbarmelijk bij, ook nadat ze zijn aangepakt door Fluvius.’  Burgemeester Kristof Bossuyt (N-VA, zie foto): ‘Dat verschillende werken worden doorgeschoven is niet onze fout. De stad vindt gewoon geen ontwerpers. Ik deel uw frustratie voor wat de staat van de voetpaden betreft nadat eraan gewerkt werkt door firma’s als Fluvius. Ik kan u enkel aanraden om er foto’s van te nemen en er melding van te maken.’

Dirk Avonts (Groen): ‘Het meest gehoorde zinnetje is ‘Er is niets veranderd.’ Bij participatie en communicatie is er vooral sprake van éénrichtingsverkeer vanuit het schepencollege naar de burger. Waarom is er geen rubriek ‘klimaat’ voorzien in de begroting? Lokale economie en middenstand worden stiefmoederlijk behandeld. We zouden het lokaal winkelen kunnen aanmoedigen door een geitenmunt in te voeren. Van het fietsplan van twee jaar geleden wordt er weinig gerealiseerd. Waarom wordt het budget voor de kinderboerderij niet op 100 000 euro gebracht?’ Nu verschuift er gewoon 50 000 euro van ‘vergroening kinderspeelruimtes met educatieve doeleinden’ naar ‘toelage Kinderboerderij.’ Bossuyt: ‘Het invoeren van zo’n geitenmunt is niet gratis en dan moet je je afvragen of de investering wel opweegt tegen het rendement. En wat de kinderboerderij betreft: 50 000 euro lijkt me toch een mooi bedrag voor iets wat niet tot onze bevoegdheden behoort.’

Tijdens de commissie had er zich een incident voorgedaan toen Werner De Gres (Vlaams Belang) zich afvroeg ‘of men niet beter in eigen mensen zou investeren dan 230 000 euro te gebruiken om spel- en sportplekken op het Michel Willemsplein aan te leggen’ (plaats waar veel allochtonen wonen). De repliek van Hans Ides (CD&V) dat ‘voor hem alle kinderen gelijk zijn’ werd door alle fracties behalve het VB uiteraard – op applaus onthaald. Drie dagen later was de enige opmerking van fractieleider Eric Huijbrechts dat ‘er weinig wijzigingen zijn aangebracht aan het meerjarenplan maar dat men de investeringen goedkeurt, ook die aan het Michel Willemsplein omdat iedereen gelijk is.’ Xeno Wauters (N-VA) zag wel veel realisaties . ‘Er wordt vooral geïnvesteerd in sport- en spelinfrastructuur.’. Marleen Verbruggen (CD&V) ‘We kijken uit naar het Zomerfestival – dat van het Park van Eden verhuist naar het Steytelinckpark -, het pop-upskatepark en de Geitestoet’. Alexandra d’Archambeau (Open Vld): ‘Dat er niet veel gewijzigd werd is een pluim voor schepen Theuns. Dat bewijst dat hij goed gerekend heeft.’  De stemming was voorspelbaar: N-VA, CD&V en Open Vld stemden voor;  Groen, Vooruit en PVDA tegen en Vlaams Belang onthield zich. Niks nieuws onder de zon dus.

Edwin MARIËN

Foto N-VA

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten