• 21/06/2024

Nijlen steunt, ontdek de dieren van Lier, Hondiuslaan Duffel heraangelegd

NIJLEN – Het verschrikkelijke lot van de tienduizenden slachtoffers en de ontelbare nabestaanden en daklozen in Turkije en Syrië raakt ons allemaal. De nood is enorm hoog en de nodige goederen zijn het snelste ter plaatse als ze aangekocht worden door de organisaties van het 12-12 consortium die op het terrein actief zijn.

Lokaal bestuur Nijlen wil zijn steentje bijdragen en verdubbelt daarom het jaarlijks voorziene bedrag voor noodhulp van 1 000 naar 2 000 euro. Dit bedrag wordt integraal overgeschreven naar BE 19 0000 0000 1212, het bankrekeningnummer van 12-12. Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V): ‘We doen een warme oproep aan de inwoners om ook een bijdrage te doen, dit kan ook via www.1212.be. Daar vind je ook een overzicht van de acties van de verschillende consortium-leden.’ Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Met opnieuw 147 bijkomende inwoners schuift de gemeente Nijlen zachtjesaan op richting 23 500 inwoners. Eind 2022 woonden er 23 408 mensen in Nijlen, Kessel en Bevel. De stijging is daarmee ietsje minder uitgesproken dan het jaar voordien, maar de reden voor de toename is al vele jaren dezelfde: meer mensen maken van Nijlen hun nieuwe thuis dan dat er wegtrekken.

Met 215 overlijdens tegenover 180 geboorten in 2022 is er geen sprake van natuurlijke aangroei. Maar 1 132 mensen vonden een nieuwe thuis in Nijlen en dat zijn er ruim meer dan de 950 personen die de gemeente verlieten. Over de hele gemeente bekeken wonen er 11 871 vrouwen en 11 537 mannen in de gemeente. In Bevel is er een perfect evenwicht tussen de beide geslachten: 1 138 vrouwen en precies evenveel mannen. Dit is de algemene verdeling over de deelgemeenten: Nijlen: 13 539, Kessel: 7 593, Bevel: 2 276. Met een totaal van 150 vormen de Nederlanders met ruime voorsprong de grootste groep buitenlanders. 65 Roemenen, 61 Polen en 55 mensen uit Oekraïne zijn de andere nationaliteiten met meer dan 50 mensen. 41 Spanjaarden, 37 Portugezen en 24 Duitsers zijn de andere nationaliteiten die met meer dan twintig personen vertegenwoordigd zijn.

Stadsmuseum Lier stelt een nieuw familieparcours voor tijdens Krokuskriebels: Dierelier. Krokuskriebels is een initiatief van Gezinsbond en biedt een reeks activiteiten in musea in Vlaanderen en Brussel. Met Dierelier ontdekken kinderen tussen vier en acht jaar de dieren van Lier.

Tijdens de krokusvakantie (van zaterdag 18 tot en met zondag 26 februari) staan er vijf doe-plekken in het museum opgesteld. Kinderen kunnen er lezen, zoeken of tekenen met hun ouders of begeleiders, telkens in het thema dieren. Stadsmuseum Lier voorziet een ‘prikkelarme maandag’ op 20 februari voor kinderen met bijzondere noden. Hiervoor kan je een uur reserveren via de website van het stadsmuseum. Op dat moment zullen er geen andere bezoekers zijn (sluitingsdag museum). Dierelier is gratis voor kinderen en ouders. Reservatie is niet nodig, behalve voor de prikkelarme maandag.

De Hondiuslaan in Duffel wordt volledig onder handen genomen. De werken starten op woensdag 1 maart. Jos Hellemans (CD&V), schepen van openbare werken: ‘Aquafin vervangt de oude gemengde riolering, die vele gebreken vertoont, door een gescheiden stelsel. Regenwater en afvalwater worden daardoor apart afgevoerd. Het afvalwater gaat voor zuivering naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Hondiuslaan. Het regenwater bufferen we en laten we zoveel mogelijk infiltreren. De aannemer voert daarom werken uit aan de vijvers in het Muggenbergpark, dit om meer regenwater te kunnen opvangen. Verder stroomt het regenwater naar de Wouwendonksebeek en de Nete.’

Lokaal bestuur Duffel maakt van de werken gebruik om de rijweg te vernieuwen. Er komt een breed fietspad om het fietscomfort en de fietsveiligheid te verhogen. De bushalte in de Hondiuslaan ter hoogte van de Pastoriestraat wordt verplaatst naar de Muggenberg. In totaal zullen de werken zeventien maanden duren. Benjamin Van Wijnendaele (Groen): ‘Voor de handelaars in de omgeving zijn zo’n ingrijpende werken geen pretje. Het is dus broodnodig om een gemeentelijke coördinator aan te stellen.’ Info: www.duffel.be/hondiuslaan. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten