• 15/07/2024

Nieuwe vergunningsaanvraag voor woonproject in Ginderbuiten

MOL – Een projectontwikkelaar diende een nieuwe aangepaste vergunningsaanvraag in voor de realisatie van een woonproject in Ginderbuiten in Mol, waar momenteel het leegstaande Café De Rotonde en een aanpalende woning staan. Een eerdere aanvraag werd in 2021 door het gemeentebestuur geweigerd. De projectontwikkelaar stelt met dit aangepast ontwerp aan alle eisen van kwalitatieve woonverdichting en een optimale woonkwaliteit te voldoen. Het openbaar onderzoek naar dit project loopt van dinsdag 31 januari tot en met woensdag 1 maart.

Het eerst ingediende bouwdossier beoordeelde het gemeentebestuur negatief. De vergunning werd geweigerd. Het college van burgemeester en schepenen evalueerde het eerste project als nieuw inpasbaar voor de omgeving en te grootschalig voor het perceel van in totaal 50 meter breed. Het project telde toen in totaal negentien appartementen, het volledige parkeergebeuren was bovengronds voorzien.

Met een aangepast bouwproject meent de projectontwikkelaar aan alle opmerkingen te voldoen. Zo stelt hij in de motivatienota een daling van negentien naar zeventien appartementen voor. Het project voorziet een mix van appartementen met één, twee en drie slaapkamers, waardoor de projectontwikkelaar zich richt op een gevarieerd bewonerspubliek van starters, alleenstaanden, gezinnen en ouderen. Om de breedte van het gebouw te breken, voorziet de architect in de voorgevel verschillende verspringingen tot meer dan tien meter diepte.

Zo staat het rechtse gedeelte van het gebouw het meest naar achter ingeplant. Hierdoor ontstaat er vooraan ruimte voor groenvoorzieningen, wat het project volgens de ontwikkelaar aantrekkelijker maakt voor de omgeving. In het gebouw wordt een doorgang gecreëerd naar de achtertuin. Een onderbreking van de dakverdieping voorkomt volgens de architect een te zware uitstraling van het gebouw. Om het project autoluw te maken en meer groeninrichting te voorzien verdween het bovengronds parkeren. Het aangepaste project krijgt een parkeerkelder zodat alle auto’s van de bewoners ondergronds kunnen gestald worden.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je enkele dossierstukken eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2022154358). Het volledige dossier, behoudens auteursrechtelijk beschermde plannen, kan digitaal opgevraagd worden bij de dienst omgeving. De auteursrechtelijk beschermde plannen zijn enkel digitaal beschikbaar mits voorafgaande toestemming van de architect en/of aanvrager. Indien het niet mogelijk is om deze plannen digitaal te bezorgen, kan je ze steeds na afspraak komen inkijken bij de dienst omgeving in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2. Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen een ontvangstbewijs afgegeven aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw of per post gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het dossiernummer OMV_2022154358 of referentie gemeente 2022/536 of per mail, met geactiveerde ontvangstbevestiging, naar ro@gemeentemol.be.

De bibliotheek en het archief worden opnieuw ingericht. Hilde Valgaeren (N-VA), schepen voor bibliotheek: ‘Voor we hieraan beginnen, willen we weten hoe de ideale bib er voor onze inwoners uitziet. Deel jouw ideeën, noden en wensen met ons tijdens de brainstormsessie op maandag 30 januari. Om 19.30 uur steken we de koppen bij elkaar in de leeszaal van de bib, Molenhoekstraat 2, eerste verdieping. Ruth Soenen, een antropologe die al verschillende bibliotheken inrichtte, begeleidt de sessie. Naast onze standaardbezoeker rekenen we op een mix van deelnemers zoals gezinnen met kinderen, mensen met een beperking, anderstalige nieuwkomers, jongeren,… Iedereen is welkom.’

Na afloop van het openbaar onderzoek evalueert het gemeentebestuur eventuele bezwaarschriften en maakt het een eigen analyse van het ingediende bouwdossier. Finaal beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning. (EM / Simulatie Gemeente Mol)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten