• 27/05/2024

Nieuwe simulator van Zeevaartschool in Antwerpen  is een unicum in West-Europa

ANTWERPEN – Vanmiddag opende Antwerp Maritime Academy een nieuwe Full Mission Simulator op haar campus aan het Noordkasteel. Het nieuwe simulatorpark is een unicum in West-Europa en bestaat uit twee brugsimulatoren, een machinekamersimulator, een ruimte voor het gebruik van elektronische kaarten en een ruimte waar men communicatie tussen schepen en de wal kan inoefenen, dit alles met realistische hardware.

 

Dankzij dit EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) heeft Antwerp Maritime Academy kunnen investeren in nieuwe simulatoren die zullen gebruikt worden voor zowel de training van toekomstige officieren als voor maritiem onderzoek. De bestelling van 7,7 miljoen euro werd geplaatst bij het Noorse Kongsberg. Het was de grootste bestelling die ze daar ooit hebben ontvangen.

Pieter Maes, projectcoördinator MISSIMLab – Antwerp Maritime Academy: ‘Het idee is gestart in 2017. Men had nood om de simulatoren hier te gaan vernieuwen maar men wilde dat niet zomaar doen. Men wilde echt volledig de visie rond simulatoren gaan herdenken. De apotheose kwam er 2021. In november van dat jaar is het project effectief van start gegaan. Het grote concept  was dat we eigenlijk een schip wilden op het Noordkasteel, wat wil zeggen dat alle facetten, die nodig zijn om een schip te besturen en te beheren, aan bod kwamen, gaande van de machinekamer tot de brug. Maar ook de cargo-operaties, de veiligheid, de beveiliging… wilden we terug vinden in ons simulatorpark. Daar wilden we op die dag de basis voor leggen. In 2017 zag men simulatoren met drie pijlers: educatie – daarbij behoren we tot de wereldtop -, training – hetzelfde maar met een ander doelpubliek om mensen die al in de werkvlak staan te kunnen blijven ondersteunen – en de simulatoren inzetten voor onderzoek.’

‘Met het MISSIMLab wilden we nieuwe cursussen gaan ontwikkelen, nieuwe initiatieven op poten zetten zoals cybersecurity maar ook alles wat met nieuwe brandstoffen te maken heeft of ijsnavigatie. Met al die zaken spelen we in op trends. De apparatuur, de omgeving die we vandaag openen, gaat ons daar echt bij helpen om ons belangrijkste pijler verder te ondersteunen. We gaan mensen klaar maken voor de wereld van morgen. Daarnaast willen we ook onze standaarddoelgroep uitbreiden. De skills die je leert en die laten zien hoe tastbaar de maritieme wereld wordt, kunnen wij inzetten in de gehele maritieme wereld, in de havenoperaties, op het beleidsniveau,… Het is belangrijk dat – indien het gaat om regelgeving – de kernkennis van hoe een schip moet geopereerd worden moet gedeeld worden. Wij denken dat de beste plaats om verschillende experten samen te brengen simulatoren zijn omdat je dan mee ondergedompeld wordt en samen kijkt naar een probleem en dan ga je makkelijker samen discussiëren.’

‘Maar bij de geboorte van MISSIMlab dachten we: hier kunnen we meer mee. We gaan het onderzoek uitbreiden. Denken we aan Engineering ondersteunen. Of aan computerengineering: hoe moeten bepaalde processen weergegeven worden? Maar ook en belangrijk: human factors. Bij ons staat de operator centraal die de verantwoordelijkheid op zich neemt. Maar simulatoren zijn ook uitermate geschikt om haalbaarheidsstudies uit te voeren, ook ongevallenstudies – hoe konden we dit vermijden? Wat konden we anders doen? – en infrastructuurstudies. En in ons nieuwe centrum kunnen we echt de mens centraal stellen. De mogelijkheid bestaat om te kijken hoe mensen reageren op bestaande hardware. Hoe we informatie presenteren aan mensen  wordt alleen maar belangrijker. En tenslotte denken we aan Digital Twins. We staan daar enorm open voor. Met deze nieuwe apparatuur gaan we onze lessen nog actiever maken. Vakken die in een aula werden gedoceerd kunnen we nu opentrekken en gaan visualiseren.  En we kunnen daar nog veel verder in gaan.’

Edwin MARIËN

Foto’s Antwerp Maritime Academy

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten