• 19/06/2024

Nieuwe Mechelse huis-aan-huispublicatie, J&M zamelt geld in voor Syrië en Turkije

MECHELEN – Halverwege de legislatuur maakt het Mechelse stadsbestuur de balans op met een nieuwe huis-aan-huispublicatie in twee delen of in totaal 88 pagina’s verwezenlijkingen en plannen voor de komende jaren. Deze week valt deel één in de bussen bij alle Mechelaars. In mei volgt deel twee.

Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld): ‘De vorige stadspublicatie dateert van 2019. In dat boekje werden de grote lijnen van het bestuursakkoord 2020-2025 gepresenteerd. Een ambitieus project met als doel van Mechelen nog meer een stad op mensenmaat te maken. Een stad die klaar is voor de toekomst. Die een antwoord klaar heeft op vraagstukken rond bereikbaarheid, klimaatverandering, gelijke kansen of ondernemen.’

‘Vandaag zijn we vier jaar verder en is het tijd een om een stand van zaken mee te geven aan de Mechelaars. Wat werd er op vier jaar tijd al gerealiseerd en welke projecten staan in de steigers? Met deze nieuwe stadspublicatie in twee delen krijgen de Mechelaars een helder overzicht van realisaties, lopende en geplande projecten in het centrum, de wijken en de dorpen. De eerste publicatie bundelt realisaties en projecten van vergroening, wonen, bereikbaarheid, openbare ruimte en klimaat. In het tweede deel focussen we op ondernemerschap, sport, sociaal beleid en samenleven.’

‘Huis-aan-huispublicaties hebben nog altijd het grootste bereik. Zo wordt het stadsmagazine Nieuwe Maan het meest gelezen van alle stedelijke off- en online publicaties. Om zoveel mogelijk Mechelaars te bereiken en te informeren is deze uitgave dus zeker op zijn plaats. Het leest als een tussentijds rapport van het stadsbestuur aan de Mechelaar. Heldere infografieken laten zien wat de realisatiegraad is van vermelde projecten of verduidelijken de ambities in cijfers. Daarnaast komen er ook enkele Mechelaars aan het woord, mensen die mee de stad maken. Want de stad veranderen doe je niet alleen vanuit het stadhuis. We kozen voor een kwalitatieve, aantrekkelijke en breed toegankelijke uitgave, in woord en beeld. Beide publicaties ambiëren dan ook een langere levensduur dan Nieuwe Maan dat maandelijks verschijnt.’ Voor de realisatie ervan werkte het stadsbestuur samen met Trendhuis, het Mechelse communicatiebureau achter Nieuwe Maan.

‘Turkije en Syrië hebben gewoon hulp nodig, punt.’ Met die insteek gingen jeugdwerkers, jongeren en tieners van J@M aan de slag. In minder dan drie dagen tijd zamelden ze 3 000 euro in met de verkoop van wafels en truffels.

De gebeurtenissen in Syrië en Turkije hebben de ganse wereld bij de keel gegrepen (zie foto). Ook bij J@M kwam dit hard binnen. Vanuit hun kernopdracht ondersteunen zij immers kwetsbare doelgroepen. Na een babbel met hun jongeren en tieners was de knoop snel doorgehakt: tijd om de handen uit de mouwen te steken. Abdrahman Labsir (Open Vld), schepen voor jeugd: ‘Zowel jeugdwerkers als tieners en jongeren trokken de stad in en splitsten zich op om zoveel mogelijk wafeltjes en truffels te verkopen, deur-aan-deur. Hoewel de energiecrisis nog steeds woedt, bleek de solidariteit vanuit de Mechelaar groot en hartverwarmend.’

Naast de deur-aan-deur verkoop maakte J@M ook online promotie voor hun solidariteitsactie.
Voorzitter Dirk Letens: ‘Maar de sociale component van deur-aan-deur te gaan is onbetaalbaar, en de mensen zien de moeite en passie die de jeugd en jeugdwerkers van J@M in hun actie gelegd hebben. Deze specifieke actie werd snel op poten gezet, met dito resultaat in minder dan drie dagen tijd. In de toekomst willen we meer tijd investeren om dergelijke solidariteitsacties op te zetten en deze in te bedden in onze werking.’ In het verleden organiseerden J&M al een voetbaltornooi waarbij het inschrijvingsgeld rechtstreeks naar de werking van Kom op tegen Kanker ging en trokken jongeren van Oud Oefenplein naar Brussel om kledij en voedsel uit te delen aan daklozen. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten