• 24/05/2024

Nieuwe Maasweg in Ranst, Mortsel en Hove pakken Wouwstraat aan

RANST – Het college van burgemeester en schepenen van Ranst keurde de omgevingsvergunningsaanvraag voor de aanleg van de Nieuwe Maasweg goed.

 Deze weg verbindt de KMO-zone ‘Ter Straten’ via de Ter Stratenweg rechtstreeks met de rotonde tussen de Vaartstraat en de Oelegemsesteenweg. Vanaf deze rotonde kan men verder aansluiten op het hoger gelegen verkeersnetwerk (E34/E313). Tijdens het openbaar onderzoek werden bezwaren ingediend die vooral betrekking hadden op de noodzaak van het project, de mobiliteit, natuur en boscompensatie, landbouw en water. Al deze bezwaren werden zorgvuldig onderzocht en worden in het collegebesluit uitvoerig behandeld en beargumenteerd. Het bestuur wenst nogmaals te benadrukken dat dit besluit het resultaat is van jarenlang overleg met alle betrokken overheden, waarbij de plannen meermaals werden aangepast.

Burgemeester Johan De Ruyck (N-VA): ‘Het bestuur is ervan overtuigd dat met de aanleg van Nieuwe Maasweg het dorpscentrum van Oelegem verder ontlast kan worden en dat de leefbaarheid van het smalle gedeelte van de Vaartstraat, waar zich een wooncluster van circa  50 gezinnen bevindt, eindelijk kan worden verbeterd. De verkeersafwikkeling van en naar Ter Straten zal ook gevoelig verbeteren.’ Het collegebesluit via https://www.ranst.be/omgevingdossiers.

Het stadsbestuur Mortsel en het lokaal bestuur Hove werken al even aan de verbetering van de veiligheid in de Wouwstraat. Tegelijk moeten er oplossingen geboden worden aan enkele technische problemen die zich manifesteren ter hoogte van de goten en de boordstenen.

 Mortsel heeft in overleg met Hove een dossier opgesteld voor het oplossen van deze technische problemen aan de wegenis. Het fietspad aan de zijde van Hove wordt vernieuwd.

Tegelijk worden er ook ingrepen ingepland om de snelheid te verminderen en het uitzicht van de Wouwstraat aan te passen aan haar functie binnen een zone 30: de kruispunten worden geaccentueerd door beschildering van het wegdek in een okergele kleur en aan de zijde van Hove in het deel tussen de Mortselsesteenweg en de Leliestraat worden enkele uitstulpingen voorzien om de snelheid af te remmen.

 Ook wordt de oversteek van het dubbelrichtingsfietspad richting spoorwegbrug herbekeken. Lokaal bestuur Hove wenst voor de definitieve goedkeuring van de herinrichting een proefopstelling te houden ter hoogte van de geplande uitstulpingen aan de zijde van Hove. De proefperiode is gepland van maandag 24 juli tot woensdag 25 oktober. De opbouw van de proefopstelling met bijbehorende bebording gebeurt in de loop van volgende week.

 Samen met deze werken willen beide lokale besturen de verkeersveiligheid verbeteren door de snelheid te verlagen en het uitzicht van de Wouwstraat aan te passen aan haar nieuw snelheidsregime (zone 30).

 Om de snelheid te verlagen in het deel tussen Boechoutselei en Leliestraat worden enkele wegversmallingen aangebracht en wordt de rijweg versmald tot vier meter door middel van twee uitstulpingen aan de zijde van Hove. Hier zal het verkeer dus beurtelings moeten kruisen. Aan de zijde van Mortsel wordt er ter hoogte van de Kretenburgstraat een ingreep uitgevoerd ter hoogte van de boordstenen waardoor de rijbaan op die locatie versmald wordt tot 4,70 meter. Aan het kruispunt Leliestraat wijzigt er niets. Ter hoogte van de Rubensstraat in Mortsel wordt de inrit haaks gemaakt en wordt de rijweg van de Wouwstraat ook versmald tot 4,70 meter. De oversteek van het dubbelrichtingsfietspad staat nog ter discussie: hierover wordt overleg gepleegd tussen Mortsel en Hove op basis van een advies van de lokale politie. (EM) 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten