• 17/07/2024

Nieuwe Krugerbrug bestaat uit brug over de spoorweg en over de Zuidweg

HOBOKEN – Het definitieve ontwerp voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug die de huidige Krugerbrug in Hoboken zal vervangen, is klaar. De nieuwe Krugerbrug bestaat uit twee bruggen – over de spoorweg en over de Zuidweg – die telkens op een groene aanloophelling liggen. Nu de plannen zijn gefinaliseerd kan de bouw, tegen de zomer van 2021 van start gaan, na de aanstelling van de aannemer.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA): ‘De nieuwe Krugerbrug zal echt een meerwaarde betekenen voor de fietsers en voetgangers. Ze wordt aanzienlijk minder steil dan de huidige brug, en zal ook erg mooi zijn op het vlak van ontwerp. Bovendien verbindt ze de fietsostrade F13, het Ringfietspad en de fietspaden langs de Scheldekaaien.’

De stad Antwerpen en spoorwegbeheerder Infrabel gingen in 2018 op zoek naar een ontwerpteam om een nieuwe fiets- en voetgangersbrug te ontwerpen op de locatie van de bestaande Krugerbrug in Hoboken. De huidige Krugerbrug is in zeer slechte staat en voldoet door de steile aanloophellingen en de verouderde inrichting niet aan de moderne comforteisen voor fietsroutes.

In januari 2019 werd het ontwerpteam Ney & Partners BXL en Omgeving cvba gekozen voor het ontwerpen en de opvolging van de bouw.

‘De eerste brug, over het spoor, verbindt zoals nu Hoboken-Centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. Op deze brug ligt aan de westkant, de kant van de Hobokense Polder, een fietspad van vier meter breed. Fietsers kunnen zonder in conflict te komen met voetgangers, aansluiten op de tweede brug naar de fietsostrade. Aan de andere kant komt een voetpad van twee meter breed, waarlangs voetgangers de verbinding kunnen maken tussen de toekomstige ontwikkelingen van Blue Gate Antwerp of het project Lageweg. Aan beide kanten van het spoor bereiken voetgangers via een trap de Zuidweg of de Schroeilaan en de Hobokense Polder.’

‘In het landhoofd van deze brug, aan de kant van de Hobokense polder, wordt nestgelegenheid voorzien voor onder meer mussen, mezen, zwarte roodstaarten en boomklevers. In de groene aanloopberm komt een vleermuizenbunker. Een ecoduiker, een verbinding voor water en kleine dieren, maakt een verbinding mogelijk tussen de Hobokense polder en Blue Gate Antwerp.’

‘De tweede brug, de zuidwegbrug, maakt over de Zuidweg de verbinding naar het Jef van Lindenfietspad (F13) richting Hemiksem. Zo kunnen fietsers vanop de Lageweg of vanop de fietsostrade vlot doorfietsen richting Ringfietspad, de Schelde, of het centrum van Antwerpen. De brug is voorzien van een fietspad van vier meter breed. Voetgangers kunnen via een trap de Zuidweg bereiken.’

‘Langs de Zuidweg, onder de Zuidwegbrug en langs het Jef Van Lindenfietspad door tot onder het landhoofd van de nieuwe Krugerbrug over het spoor, wordt een verhoogde zone van ongeveer600 vierkante meter ingericht als groene zit- en speelplek. De verhoogde rand doet dienst als zitplek en een nieuwe karaktervolle klimboom zorgt voor spelaanleiding. Voor de mogelijk verdere inrichting neemt men contact op met het district Hoboken. Het kruispunt met de Lageweg wordt verhoogd aangelegd zonder verkeerslichten. Zo wordt het voor alle gebruikers veiliger en overzichtelijker. De hondenloopzone aan de Lageweg blijft behouden. De huidige vorm wordt iets aangepast om naast de zone in een nieuw Velostation te kunnen voorzien.’ (EM / Op de afbeelding: toekomstbeeld van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug met onderaan de aansluiting op Blue Gate en bovenaan de aansluiting naar de Lageweg en het Jef Van Lindenfietspad (F13) – Ney & Partners BXL en Omgeving cvba )

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten