• 12/07/2024

Nieuwe huizen voor jeugdzorg in district Ekeren en gemeente Kapellen

EKEREN  – Tegen eind 2023 wil Zorgbedrijf Antwerpen zijn jeugdzorg herinrichten. Hiermee volgt het de visie van de Vlaamse overheid om residentiële opvang zo veel mogelijk te vermijden of zo kleinschalig en huiselijk mogelijk te maken.

Zo bouwde Zorgbedrijf Antwerpen op Linkeroever het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Link. Drie kleinere leefgroepen werden daar ondergebracht in één groter huis met elk hun eigen huisnummer, voordeur en kleur. Dankzij die kleinere groepssamenstelling krijgt elke leefgroep optimale huiselijke ondersteuning.

Om de residentiële werking van het huidige CKG Dennenhuis in Kapellen te vervangen, gaat Zorgbedrijf Antwerpen nog een stapje verder. Eind 2023 komen er twee huizen in Ekeren en één in Kapellen voor telkens acht kinderen.

Daarnaast bereidt Zorgbedrijf Antwerpen zich voor om nido-huizen te openen, naar het Nederlandse model van gezinshuizen.  Els van Doesburg, voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen: ‘Nido is het Italiaans voor ‘warm nest’, want daar ligt de nadruk op. In zo’n huis met een tuin in een woonbuurt zal een inwonend gezin met eigen kinderen enkele kinderen uit de jeugdzorg opvangen. Het eerste nido-huis opent eind 2023.’  In alle huidige renovatie- of nieuwbouwprojecten voor de jeugdzorgcentra komt in een eerste fase een kleinschalige leefgroep met begeleiding en later mogelijk een nido-huis. Op lange termijn wil Zorgbedrijf Antwerpen op verschillende plaatsen gezins- of nido-huizen hebben. Het gaat die ook opvolgen, coachen en begeleiden.

Het masterplan besteedt ook aandacht aan enkele specifieke doelgroepen. Zo nam Zorgbedrijf Antwerpen het lokaal opvanginitiatief (LOI) voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen van stad Antwerpen over en bracht dit op dezelfde locatie onder als de leefgroep en kamertraining voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Door ze samen te brengen, kan Zorgbedrijf Antwerpen de jongeren die alle fases doorlopen meer continuïteit en ondersteuning geven.  Eerder nam Zorgbedrijf Antwerpen Huis Sofia in de Sint-Vincentiusstraat van stad Antwerpen over. Tien studerende en kwetsbare vrouwen van achttien tot 25 jaar verblijven daar en krijgen er ondersteuning. In het najaar van 2022 nemen veertien kwetsbare en studerende jongemannen hun intrek in Huis Archimedes in de Lange Batterijstraat. Begin 2023 opent Zorgbedrijf Antwerpen in Kapellen een beveiligd verblijf. Zes tot twaalf jongeren met een ernstige problematiek vinden hier opvang. Elke jongere krijgt een eigen kamer met sanitair.

Medewerkers van chemiebedrijf INEOS schonken hun teambuildingbudget aan de centra voor jeugdzorg. Zorgbedrijf Antwerpen bouwde hiermee in de tuin van CKG Dennenhuis een nieuw speeltuig voor de kinderen. Naast de centra voor jeugdzorg steunt INEOS de seniorenschakel van Zorgbedrijf Antwerpen. Eind 2020 financierde INEOS de feestmenu’s van sociaalhorecabedrijf MetSense met 10 000 euro en schonk eveneens 10 000 euro aan Inti vzw om via dans contact te leggen met mensen met dementie. Dankzij die steun kan Zorgbedrijf Antwerpen dit proefproject in woonzorgcentrum Lozanahof uitrollen in alle woonzorgcentra. (EM / Foto Zorgbedrijf Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten