• 27/05/2024

RemasterDirector_V0

Nieuw dak voor Sint-Lambertuskerk in Muizen, nieuwe busparkeerplaats aan Tivolipark

MECHELEN – Deze maand starten de werken aan de Sint-Lambertuskerk in Muizen. De kerk krijgt onder meer een nieuw dak. Arthur Orlians (Open Vld, zie foto), schepen van monumenten: ‘Het dossier sleept al enkele jaren aan, maar het is goed nieuws voor Muizen dat de werken nu van start gaan. De kerk heeft een belangrijke historische en architecturale waarde. Naast het beschermen van de erfgoedwaarde wordt er ook extra isolatie geplaatst.

In 1944 werd de Sint-Lambertuskerk in Muizen vernield door een V-bom, enkel de toren bleef overeind. In 1949 kwam de beslissing om de site van de toren te bewaren en de nieuwe kerk te bouwen op de plaats van de vroegere pastorij. In 1998 kreeg deze nieuwe kerk een bescherming omwille van de historische en architecturale waarde. In 2014 werd een restauratiedossier opgemaakt voor werken aan de daken van de Sint-Lambertuskerk. Tijdens de jaarlijkse nazichten was immers gebleken dat de bestaande dakdichting stilaan aan vervanging toe was.

Orlians: ‘Naast de totale vernieuwing van het dak en het plaatsen van isolatie worden ook herstellingen uitgevoerd aan de schouwen en de betonnen kroonlijst. De koperen regenwaterafvoeren worden vervangen door nieuwe afvoerbuizen en de aansluiting op de riolering wordt aangepast zodat het regenwater gerecupereerd kan worden. De kerkfabriek wil zelf ook zonnepanelen plaatsen op het platte dak van de kerk, want dat is goed voor hun energiefactuur en toch niet zichtbaar vanop het straatbeeld. Daarnaast worden ook de terrassen aan de voor- en achtergevel van de pastorie gesaneerd.’

Vermits de Sint-Lambertuskerk als monument is beschermd, kan de stad voor deze werken rekenen op een restauratiepremie. Het dossier werd in 2014 ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed waar het op de wachtlijst belandde. Aan de ontwerpers werd gevraagd om het dossier te actualiseren alvorens in aanbesteding te gaan. In het dossier van 2014 werd al voorzien in bijkomende isolatie op de daken boven kerk en pastorie, op basis van de recent opgemaakte energie-audit werd de dikte van de isolatie nog aangepast aan de hedendaagse normen. Voor deze werken wordt een budget voorzien van ongeveer 363 400 euro. De toegekende premie voor de restauratieve werken bedraagt circa 107 000 euro. De restauratie wordt uitgevoerd door de firma PIT-Eiffage nv uit Kapellen. De werken zullen dit najaar nog starten en tegen de zomer 2024 worden afgerond.

Orlians: ‘Deze werken aan de kerk in Muizen komen bovenop de werken aan het kruis van de Sint-Amanduskerktoren in Heffen, de restauratie van het dak van de Sint-Martinuskerk in Hombeek en de buitenrestauratie van de Sint-Niklaaskerk in Leest. De kerken in onze dorpen zijn van grote historische en culturele erfgoedwaarde, het is belangrijk dat we daarin blijven investeren en ze zo goed mogelijk onderhouden.’

Bussen met bezoekers voor het Tivolipark kunnen voortaan terecht op de nieuwe parkeerplaats voor bussen op de parking van het Tivolipark in de Eikestraat in Mechelen. De ingreep moet de hinder van parkerende bussen in de wijk Otterbeek verminderen.

Patrick Princen (Groen), schepen voor openbare werken: ‘We merkten dat bussen in het Tivolipark nood hadden aan een veilige parkeerplaats om kinderen in en uit te laten stappen en hebben dat nu voorzien aan de nieuwe parking. De schoolbussen kunnen nu eenvoudig en veilig parkeren op de nieuwe parking en zorgen voor minder hinder in de nabije wijk.’

Pia Indigne (Open Vld), schepen van mobiliteit: ‘We hebben de laatste maanden de bereikbaarheid van het Tivolipark veiliger en vlotter gemaakt. Fietsers kunnen via de Tivoliroute rechtstreeks en veilig vanuit het centrum naar het park en ook de fietspaden van de Antwerpsesteenweg werden vernieuwd. De nieuwe parking, nu ook de busparking en enkele aanpassingen aan de verkeersinrichting in de omgeving van het park zorgen voor een grotere verkeersveiligheid voor zowel gemotoriseerd verkeer als zachte weggebruikers.’ (EM / Foto Stad Mechelen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten