• 22/06/2024

Nieuw Antwerps deelstepsysteem, projecten gevraagd voor Kempeneiland

ANTWERPEN – Vanaf maart zullen de elektrische deelsteps van Lime (zie foto) in het Antwerpse straatbeeld te vinden zijn. In het begin zullen er 250 steps worden ingezet om stapsgewijs uit te breiden naar 1 000 steps, rekening houdend met de door de stad opgelegde spreidingscriteria. De steps vinden, ontlenen en betalen gebeurt via de app. Er worden geen registratiekosten aangerekend, gebruikers betalen enkel voor het gebruik. Momenteel vind je in Antwerpen de deelsteps van Bird en Poppy. Dit voorjaar start Lime op en zullen gebruikers de keuze hebben uit drie aanbieders.

Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘Ik ben blij met de komst van Lime naar Antwerpen. Ik geloof dat hun deelsteps een mooie aanvulling zullen zijn op het bestaande aanbod in onze stad.’ Naast Antwerpen is Lime actief in meer dan 60 steden in Europa met hun duurzame vloot. Lime zet in Antwerpen hun laatste nieuwe model van step in, het Gen 3.0 model, en vanaf augustus het Gen 4.0 model dat nu proefdraait in Parijs. Samen met Parijs zal Antwerpen de primeur krijgen in Europa wat betreft dit type. De nieuwe modellen bieden voordelen op het vlak van kwaliteit, levensduur en batterij.

Het gaat om een free-floatingsysteem waarbij de ontleende steps geen vaste ophaalplek of terugbrengplek hebben. Om een dergelijk deelsysteem in Antwerpen uit te kunnen uitrollen, moet de stad een vergunning toekennen. Enkel aanbieders die voldoen aan de toelatings- en exploitatievoorwaarden worden toegelaten en krijgen een vergunning. Kennis: ‘Dit is nodig om de openbare orde en veiligheid te kunnen garanderen en een overaanbod aan deelsystemen te vermijden. Verder wordt er zo ook gekeken of er voldoende capaciteit is bij de opstart voor een goed functioneren. Per type deelvoertuigen wordt er een maximum aantal aanbieders toegelaten. Voor deelsteps werd het aantal vergunningen vastgelegd op drie. De vergunningen worden uitgereikt voor maximum drie jaar en worden periodiek geëvalueerd.’ Romain Dekeyser, Operation Manager voor Lime Benelux: ‘We hebben een verantwoordelijkheid naar de stad Antwerpen en haar inwoners om onze diensten op hen af te stemmen en de publieke ruimte te respecteren. We zullen ervoor zorgen dat de Lime steps goed geparkeerd worden en deel zullen uitmaken van de stad.

De stad wil van de noordoostkant van het Eilandje en het aansluitende Steenborgerweert een ‘Innovatieve Stadshaven’ maken om de bedrijvigheid te behouden en verder te stimuleren. De zone omvat de Asiadok-Oostkaai (tussen de Noorderlaan en het Asiadok), het Kempeneiland (tussen het Asiadok en het het Kempisch dok) en het Mexico-eiland (tussen het Houtdok en Straatsburgdok). Steenborgerweert ligt aan de andere kant van de Noorderlaan tussen de Ijzerlaan, de Noorderlaan en het Albertkanaal. De zones zijn zeer divers qua uitstraling maar hangen functioneel en geografisch aan elkaar. Ze hebben allebei een eilandkarakter, afgesneden van hun omgeving door water en/of infrastructuurbundels.

In dit overgangsgebied tussen stad en haven, zit veel bedrijvigheiden die wil de stad daar behouden. Daarom gaat AG Vespa op zoek naar innovatieve projecten voor een tijdelijke invulling van het Kempeneiland. Het gaat om negen  percelen met oppervlaktes die variëren tussen de 420 en 920 vierkante meter. Het proefproject loopt tot maximum 31 december 2024. Bedrijven betalen een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van een perceel. De projectvoorstellen kunnen ingediend worden vanaf vrijdag 19 februari om 14 uur. Meer info via https://www.agvespa.be/te-koop-te-huur/proefproject-innovatieve-stadshaven. (EM / Foto Lime)

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten