• 19/05/2024

Niefhout, de nieuwe zorgzame wijk van Turnhout, komt verder tot leven

TURNHOUT – Niefhout, de nieuwe zorgzame wijk van Turnhout, komt verder tot leven. Na jaren van plannen, bouwen en vernieuwen, is ook het Pioniersgebouw – het kloppende hart van het gebied – helemaal klaar.

 

Dat is de uitvalsbasis voor verschillende diensten en organisaties die maatschappelijke meerwaarde creëren voor Turnhout. Lokaal dienstencentrum De Wissel, assistentiewoningen De Houthaven, Huis van het Kind en kinderopvang Bauschen Pad vinden er onderdak.

 

Vandaag namen zij officieel hun intrek in het gebouw tijdens het openingsfeest dat Stad Turnhout samen met Zorggroep Orion organiseerde  voor vrijwilligers, medewerkers en bewoners uit de buurt. Die laatsten maken zelfs kans op een ballonvaart.

 

‘Niefhout’, het nieuwe stadskwartier waar ‘Pionier’ deel van uitmaakt, zet volop in op het principe van levenslang wonen. Dankzij het woonzorgcentrum op de site – met een restaurant dat toegankelijk is voor alle bewoners -, de crèche, de buurtsupermarkt, het strijkatelier en allerlei ondersteunende (medische) diensten, maakt Niefhout het voor bewoners van alle leeftijden aangenaam wonen.

Oorspronkelijk was ‘Niefhout’ de naam voor de eerste fase van het project, maar uiteindelijk werd het de naam voor de hele buurt. Het gebied aan de Guldensporenlei werd ontwikkeld vanaf 2016. Sinds 2019 is de zone bewoond. Aan de Dokter Nand Peetersstraat, het Bouwschen Pad en de Guldensporenlei werden 143 wooneenheden en enkele handelspanden gebouwd.

Er kwam ook een nieuw speelplein. Het openbaar domein werd aangelegd met aandacht voor ontmoeting en sociale samenhang: naast de gebouwen loopt een autovrij voetpad met ruimte voor geveltuintjes. Die mogen de bewoners zelf aanplanten. Regenwater wordt opgevangen in groenzones die ook dienen als rust- en ontspanningsruimtes.  

Het Pioniersgebouw is ‘het kloppende hart’ van Niefhout. Voor bewoners en bezoekers van het nieuwe stadsdeel is het een belangrijke plek. De werken aan het gebouw begonnen in 2021. In de zomer van dit jaar namen de eerste bewoners er hun intrek.

De stad Turnhout ontving 452 037 euro voor de realisatie van de occasionele kinderopvang in het Pioniersgebouw in het kader van de oproep investeringen in sociale infrastructuur 2018.

De stad integreert binnen het multifunctioneel wijkcentrum een occasionele kinderopvang, waar ouders met hun kinderen op willekeurige dagen terecht kunnen. Met andere woorden een toegankelijke, flexibele, inkomensgerelateerde en laagdrempelige kinderopvang.

Zowel de kinderen, als hun de ouders kunnen er aan zelfontplooiing doen. Naast de kinderopvang worden in het lokaal dienstencentrum ook andere functies gerealiseerd zoals een horeca met betaalbare en gezonde maaltijden, info over zorg en welzijnsdienstverlening, vormingslokalen, ruimte voor maatschappelijke organisaties, Huis van het Kind, een zorgbib voor zorgproeftuin LiCalab, Arktos vzw, een welzijnsonthaal van het OCMW en CAW.

Door verschillende organisaties en diensten te groeperen op één locatie, is er naast het afzetten van hun kinderen ook een laagdrempelig en vrijblijvend welzijnsaanbod voor de ouders.

De extra focus op kinderopvang is gebaseerd op het model van Heckman J. ‘Early childhood development is a smart investment’. (EM / Foto Stad Turnhout)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten