• 20/06/2024

Neteland en Provincie gaan voor natuurlijke elementen in woonkernen

VORSELAAR – Met geWOONtebreker biedt de provincie Antwerpen ondersteuning aan lokale besturen die hun burgers actief willen betrekken bij hun woonbeleid. Tot nog toe gebeurde dat telkens op het grondgebied van één stad of gemeente.

Voor het eerst behelst zo’n traject nu een hele regio. Die primeur is voor de gemeenteregio Neteland. Met diverse initiatieven streven Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar naar meer natuur en water in de woonkernen.

Wie Neteland vanuit de lucht bekijkt, ziet veel natuur en water. In de woonkernen valt dat groen en blauw veel minder op. De lokale besturen van Grobbendonk, Herentals, Olen, Herenthout en Vorselaar willen daar verandering in brengen om zo de woonkwaliteit te verhogen.

Kathleen Helsen (CD&V, links op de foto), gedeputeerde voor Wonen bij de provincie Antwerpen: ‘De coronacrisis heeft ons geleerd dat een degelijke woning, die voldoende ruimte biedt, zeer belangrijk is voor het algemeen welbevinden van de mens. In een studie die we in die periode samen met de Universiteit Antwerpen organiseerden kwam nog een ander aspect naar voren: het belang van groen in de woonomgeving. Een parkje of een pleintje in de buurt maakt een wereld van verschil. Mensen hebben behoefte aan zo’n plek om even op adem te komen en elkaar te ontmoeten.’

Diverse acties moeten dus zorgen voor meer natuurlijke elementen in de Netelandse woonkernen. Iedereen kan daar zijn steentje toe bijdragen: burgemeesters en schepenen, lokale ambtenaren, verenigingen, bouwheren, individuele inwoners,…

Over beleidsdomeinen en gemeentegrenzen heen zullen ze de volgende maanden in een participatief traject een gezamenlijke visie ontwikkelen en daar concrete acties aan koppelen.

Herenthouts schepen Stefanie Vrins (EENHEID, tweede van links op de foto), voorzitter van de beleidsgroep Ruimte Neteland: ‘We moeten breken met onze oude gewoontes en met een nieuwe bril kijken naar de manier waarop we bouwen en wonen. Dat kan op verschillende niveaus: beleidsmatig door een draaiboek te maken voor kwaliteitsvol wonen en op een andere manier naar bouwdossiers te kijken, maar ook als gewone inwoner door je voortuin te ontharden of meer groen aan te planten. Iedereen kan dus mee het verschil maken.’

Om het grote publiek warm te maken voor deze geWOONtebreker trekken de initiatiefnemers met een bakfiets door de regio. Daarmee maken ze promotie voor acties als het Kempisch Kampioenschap Tegelwippen, waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk tegels in de tuin te vervangen door groene alternatieven. De rol van de provincie Antwerpen in dit traject bestaat uit inhoudelijke ondersteuning, een goede procesbegeleiding én het samenbrengen van diverse actoren die in de regio rond hetzelfde thema actief zijn. Dialoog en samenwerking zijn essentieel om een goed resultaat te bereiken. Einddoel is meer groen en blauw in Neteland op middellange termijn. (EM / Foto Provincie Antwerpen. Ook nog op de foto naast Kathleen Helsen en Stefanie Vrins: Lieven Janssens (Burgemeester Vorselaar / ACTIEF), Pascal Van Nueten (schepen Herentals / N-VA) en Mizel Gebruers (schepen Vorselaar / ACTIEV)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten