• 24/05/2024

Negen projecten in onze provincie om waterschaarste en droogte tegen te gaan

ANTWERPEN – Exact twee jaar geleden vielen niet alleen in Wallonië, maar ook in Vlaanderen extreme neerslaghoeveelheden. In tussentijd zijn heel wat werken gestart of uitgevoerd en maatregelen genomen. Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving: ‘Exact twee jaar geleden stond ik samen met de burgemeester tot aan mijn knieën in het water in Moelingen. Voor mij maakte het één ding duidelijk: wij moeten ons voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Dankzij de Blue Deal zijn we er in geslaagd om water op verschillende plaatsen in Vlaanderen ruimte te geven en zijn de inwoners beter beschermd tegen overstromingsgevaar. En we moeten verder op die weg doorgaan.

‘Met de Blue Deal – het ambitieuze plan van de Vlaamse Regering om waterschaarste en droogte tegen te gaan – werd meer dan een half miljard geïnvesteerd in projecten die extra bergingsruimte voor water creëren of ervoor zorgen dat het water minder traag naar de lager gelegen gebieden stroomt op momenten van extreme neerslag. De Blue Deal projecten maken op hun beurt van Vlaanderen opnieuw een veiligere plek om in te wonen en te leven.’

De Vlaamse Regering vroeg na de grote wateroverlast van 2021 aan een multidisciplinair expertenpanel advies om Vlaanderen beter te beveiligen tegen hoogwater. Het advies volgde in juli 2022 met een strategie voor waterzekerheid in Vlaanderen: tien acties en een plan van aanpak om die strategie in uitvoering te brengen.  Demir:Het advies was geen slot, maar een nieuw begin. De start van een systemische aanpak voor waterveiligheid en waterzekerheid in Vlaanderen.

In 2022 werd ook het Vlaams klimaatadaptatieplan goedgekeurd, opnieuw met bijzondere aandacht voor de wateroverlastproblematiek. De wetgeving werd onder de loep genomen en aangepast, onder meer voor de watertoets en de hemelwaterverordening, om nog beter voorbereid te zijn op wateroverlast. Daarnaast maakt de Vlaamse Regering ook actief werk van ontharding en het behoud van Watergevoelige Open Ruimte Gebieden. 

Vlaanderen beschikt via de website waterinfo.be over een overstromingsvoorspeller vanuit de rivieren en waterlopen, namelijk de fluviale overstromingen. Deze website is gericht op zowel particuliere als professionele gebruikers. Om deze data ook via een app beschikbaar te maken ondersteunt men de ontwikkeling van de app Hydroalarm. Hierbij zullen burgers zelf de voor hen meest relevante meetgegevens van waterinfo.be als alarm kunnen instellen.

Naast de fluviale overstromingen, wordt verder ingezet op de pluviale overstromingen om beter te kunnen waarschuwen voor wolkbreukscenario’s. Door de Vlaamse Milieumaatschappij wordt aanvullend een gebiedsdekkend waarschuwingssysteem voor wateroverlast door hevige neerslag uitgewerkt voor professionele gebruikers, dat deze zomer wordt uitgetest in onder meer Antwerpen. Na de testperiode zal het systeem worden geëvalueerd door de gebruikers, verbeterd en ter beschikking worden gesteld aan alle Vlaamse provincies, gemeenten, hulpverleners,… In alle Vlaamse provincies  worden ook de noodplannen geoptimaliseerd.

*Werden al uitgevoerd: aanleg van een meander op de Kleine Nete aan Ark van Noë in Kasterlee (zie foto) en eerste fasen van de aanleg van een langgerekt overstromingsgebied langs de Kleine Nete ter hoogte van De Zegge (Geel, Kasterlee)

*Worden momenteel uitgevoerd: aanleg van meanders op de Kleine Nete in het Olens Broek opwaarts van Herentals, laatste fase – na gerechtelijke onteigening – van de aanleg van een langgerekt overstromingsgebied langs de Kleine Nete ter hoogte van De Zegge (Geel, Kasterlee) en aanleg van meanders op de Bollaak in Ranst en herinrichting van de oevers van de Vrouwvliet in Mechelen.

*Zullen worden uitgevoerd: hermeandering en openlegging van het Groot Schijn respectievelijk in het Schijnpark en aan het Lobroekdok in Antwerpen, fase één van de hermeandering van de Kleine Nete ter hoogte van de Olympiadelaan in Herentals en aanleg meanders op de Aa opwaarts Grobbendonk. (EM / Foto VMM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten