• 12/07/2024

Negatief advies voor 3 geloofsgemeenschappen, provincie neemt gronden Atlas Copco over

ANTWERPEN – De provincieraad van Antwerpen nam kennis van het ontslag van Valery Van Gorp (Vlaams Belang Oud-Turnhout). Zij wordt opgevolgd door Jan Van Dyck uit Beerse.

Sinds 2017 is er een erkenningstop voor nieuwe geloofsgemeenschappen. Dossiers die werden ingediend voor 1 juli 2019 kregen de kans om binnen een jaar erkend te worden via een verkorte procedure. Nieuwe erkenningsaanvragen moeten een traject van vier jaar doorlopen. Onlangs dienden 89 lokale geloofsgemeenschappen een aanvraag in bij Vlaams minister Bart Somers (Open Vld). Vorige week kon je op deze website lezen dat twaalf niet werden erkend, waaronder moskeeën in Antwerpen, Borgerhout, Schelle en Mol.

Ook de gemeentebesturen en de provincies moeten advies uitbrengen. Bij de provincie lagen vier dossiers ter goedkeuring. Slechts één kreeg een gunstig advies: de (katholieke) Sint-Joriskerk aan het Mechelseplein in Antwerpen. Drie anderen werden teruggefloten: de kerk van de Heilige Georgius in Turnhout, de  gemeenschap Heilige Nino in Borgerhout en de parochie van de Heilige Joachim en Anna uit Hoogstraten, alle drie orthodoxe gemeenschappen. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA, zie foto): ‘Deze gemeenschappen moeten aan bepaalde vormvereisten voldoen en bij drie van de vier is dat niet het geval. In de meeste gevallen heeft het te maken met een onderschatting van de eigen inbreng.’

Enkele gronden van Atlas Copco zijn aangeduid als signaalgebied, omwille van de regelmatige overstroming en het daarbij horende belang als buffervolume in het valleigebied van de Kleine Struisbeek. Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘In realiteit is maar een deel van dit gebied effectief overstromingsgevoelig, aangezien de rest van de percelen hoger gelegen is. Door de inkleuring van de volledige percelen als signaalgebied, kon Atlas Copco de gronden niet verder ontwikkelen. Een nieuwe correcte verdeling zorgt er voor dat Atlas Copco dat voor een deel nu wel kan. Het andere deel wordt gratis overgedragen aan de provincie Antwerpen. De provincie zal deze zone verder inrichten als waterbuffer tegen wateroverlast én droogte in Wilrijk, en zal er ook enkele nevenfuncties realiseren (zoals het verhogen van de infiltratiecapaciteit, inrichtingsmaatregelen met betrekking tot biodiversiteit, aanleggen van een groenbuffer, …)’. Ann Bakelants (Open Vld): ‘Er werd mij meegedeeld dat Atlas Copco een deel van het groen gaat verharden. Zij zouden er een parking voor vrachtwagens aanleggen en toiletten voor de chauffeurs.’ De Haes: ‘Dat is mij niet bekend maar ik zal het navragen.’

Tenslotte was er één interpellatie, van Ilse Van Dienderen (Groen), betreffende de toekomst van het Suske en Wiske-museum in Kalmthout. Van Dienderen: ‘We hebben hier vorige maand al over gedebatteerd maar nu blijkt dat de gemeente Kalmthout niet over de mogelijkheden beschikt om het museum te exploiteren en  dat Vlaanderen de bal terugkaatst naar de provincie. Is het standpunt van de provincie nu gewijzigd?’ Lemmens: ‘Neen, maar – zoals vorige maand al gezegd – spreken wij binnenkort met een aantal kandidaat-overnemers.’ Koen Anciaux (Open Vld): ‘Indien er geen overnemer wordt gevonden, verdwijnt het museum op 1 januari 2025. Ik hoop dat we die datum niet aanhouden.’ Diederik Vandendriessche: ‘Dit dossier toont aan dat de staatshervorming, waarbij de provincie een aantal bevoegdheden werd ontnomen, heeft gefaald. Er werd beloofd dat deze bevoegdheden zouden worden overgenomen door de gemeente of door Vlaanderen maar alvast in dit dossier is dat niet het geval en dreigt het museum hierdoor te verdwijnen.’

Edwin MARIËN

Foto: N-VA

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten