• 27/05/2024

Natuurpunt krijgt hulp van Cumins om natuurgebieden in Mechelen te vernatten

MECHELEN – Vandaag, op Wereldwaterdag, stelden Natuurpunt en Cummins hun samenwerking voor rond de vernatting van natuurgebieden Mechels Broek en Den Battelaer in Mechelen. Gedurende twee jaar zal ingezet worden op het vasthouden van water in de natuurgebieden door onder meer het gebruik van zonnepompen.

De plannen kaderen binnen het Europese LIFE-project Wetlands4Cities waarbij verschillende partners inzetten op het klimaatbestendig maken van de natuur rond steden en het Wetlandplan dat Natuurpunt eerder dit jaar voorstelde. Rond Mechelen wil Natuurpunt 345 hectare natte natuur herstellen binnen het kader van het Natuurpark Rivierenland. Lander Wantens, projectmedewerker Wetlands4Cities: ‘Natuurgebieden Den Battelaer en het Mechels Broek liggen op het kruispunt van Dijle, Nete en Zenne en zijn historische overstromingsgebieden. Door hier extra water te bufferen kan de regio ontlast worden op kritieke momenten. Op basis van een ecohydrologische studie gaan we kleine stuwtjes plaatsen op enkele grachten die toelaten om meer water op te houden en zo ook droogte tegen te gaan. Er is ook al een pomp op zonne-energie actief die ervoor zorgt dat overtollig water van de Dijle in het gebied kan stromen. Daar komt op termijn nog eentje bij om zo de verzuring van de grond tegen te gaan.’

In het project is ook een luik opgenomen rond de openstelling van het gebied en educatie. Zo komt er een nieuwe kijkhut vanwaar je niet alleen een mooi uitzicht hebt op de vijver en de watervogels, maar waar je ook het onderwaterleven zal kunnen bewonderen. Op termijn zal er ook een blotevoetenpad komen.

Natuurherstel kost geld, maar levert een veelvoud op voor de biodiversiteit, het opvangen van klimaatverandering en voor onze gezondheid en veiligheid. Daarom investeert private partner Cummins in het project. Antonio Leitao, Vice President Europe Area Business Organisation bij Cummins Inc.: ‘Met het project Cummins Water Works (CWW) willen we samen met experts projecten opzetten om de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de toegang tot water over de hele wereld te verbeteren. Zo willen we tegen 2030 het jaarlijkse waterverbruik van Cummins in alle regio’s compenseren. We werken hiervoor samen met Natuurpunt die de expertise en de vrijwilligers heeft om lokale watersystemen te herstellen en de ontwikkeling van milieu-educatie over water te ondersteunen. Dit project zal ons helpen ons doel te bereiken om de Europese regio netto waterpositief te maken tegen 2030, in overeenstemming met onze algemene missie om het leven van mensen beter te maken door een meer welvarende wereld te creëren.’

Schepen Patrick Princen (Voor Mechelen), voorzitter Natuurpark Rivierenland: ‘Sinds 2019 realiseerde de gebiedscoalitie achter Natuurpark Rivierenland meer dan 225 hectare nieuwe natuur. We zijn daar heel fier op, maar dit prachtig resultaat zou nooit mogelijk geweest zijn zonder steun van de leden van de gebiedscoalitie, talloze donateurs en sponsors. De bijdrage van Cummins is dan ook substantieel en maakt het mogelijk om op vlak van natuurherstel en op vlak van natuurbeleving grote stappen vooruit te zetten. Natuurinrichting wordt vaak als een kostenpost gezien, maar ondertussen is duidelijk dat dit het tienvoud aan economische return oplevert en het veelvoud aan natuurbeleving. Het is een investering die de stad Mechelen in de toekomst zal helpen om onze omgeving koeler te houden en het natuurherstel alle kansen te geven.’

Met de steun van Cummins, Life Wetlands4Cities en verschillende andere partners zal Natuurpunt de komende jaren natte natuur dichtbij de stad gaan herstellen via allerlei maatregelen. Samen realiseren ze het klimaatadaptatieplan van Vlaanderen en Stad Mechelen en het actieprogramma van Natuurpark Rivierenland.

Vincent DE CONINCK

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten