• 19/05/2024

Natuurlijk overstromingsgebied Babbelbeekse Beemden in Duffel uitgebreid

DUFFEL – De provincie heeft, samen met het lokaal bestuur Duffel en Natuurpunt, het natuurlijke overstromingsgebied de Babbelbeekse Beemden uitgebreid.

Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde bevoegd voor Waterbeleid, Isabel Glorie (N-VA), schepen voor milieu en natuur, en Johan Asselberghs van Natuurpunt gaven vanmiddag een woordje uitleg over de bedoeling van de uitgevoerde maatregelen. Didier Soens, Directeur Integraal Waterbeleid, lichtte tijdens een wandeling op de nieuwe wandelpaden de realisaties en effecten toe.

Waar de Arkelloop in de Babbelsebeek vloeit, op de grens van Duffel met Lier, vind je de Babbelbeekse Beemden. Dit kleine gebied van natte natuur vormt een belangrijke schakel in de waterhuishouding van de buurt. Hoe meer water men hier kan ophouden, hoe kleiner de kans op wateroverlast stroomafwaarts.

De ‘Babbelbeekse Beemden’ is een natuurlijk overstromingsgebied in de vallei van de Babbelsebeek. Onder meer woonwijk De Beunt wordt zo beschermd tegen wateroverlast. Die beschermende werking heeft de provincie Antwerpen gevoelig uitgebreid. Ze kocht aangrenzende percelen op en legde hier nieuwe meanders aan voor zowel de Arkelloop als de Babbelsebeek.

De provincie Antwerpen kocht een perceel grond tussen Senthout en de Babbelbeekse Beemden om de Arkelloop opnieuw te laten kronkelen. Die liep langs de rand van dit perceel naast de straten Senthout en Bremstraat. Nu slingert de beek zich langs waardevolle plantengroei.

De nieuwe meanders zetten zich voort tot zo’n 250 meter voorbij de samenvloeiing van de Arkelloop en de Babbelsebeek. Daar sluit de nieuwe meander aan op een meander die men eerder realiseerde. Zo ontstaat één groot natuurgebied dat de omvang van de bestaande Babbelbeekse Beemden sterk overstijgt. De totale meanderlengte bedraagt nu maar liefst 1,6 kilometer. Zo hebben de Arkelloop en de Babbelsebeek extra veel ruimte om water te bufferen. Door alle kronkels loopt het water bovendien minder snel weg. Een troef in de strijd tegen zowel wateroverlast als -schaarste.

Ook voorbij de samenvloeiing met de Babbelsebeek zetten de meanders zich voort. De ecologische waarde van het gebied ging flink omhoog. Al die nieuwe meanders betekenen meer ruimte voor een heleboel planten en dieren. Een opsteker voor de biodiversiteit. De Babbelbeekse Beemden waren al erg in trek bij wandelaars.

Die kregen ook meer ruimte, want men heeft de bestaande wandelpaden fors uitgebreid. Nieuwe vlonderpaden zorgen voor extra avontuur. Wandelaars die graag met de fiets komen, kunnen die netjes stallen in de fietsenstallingen aan weerszijden van het gebied. Honden zijn helaas niet welkom in het natuurgebied. Je trouwe viervoeter is immers een grote bedreiging voor de kwetsbare natuur. Gelukkig zijn er tal van andere plekken waar je wel met je hond terecht kunt.

Lokaal bestuur Duffel liet een stuk van de straat Senthout ontharden om extra water te kunnen infiltreren. De omgeving werd zo ook verkeersveiliger. Wandelaars en fietsers kunnen zorgeloos van de natuur komen genieten. De kruising van de Arkelloop met Senthout werd vernieuwd (zie foto). Om het water van de Arkelloop beter te laten doorstromen, werd de lange en verouderde koker onder het kruispunt vervangen door een kortere. Natte natuur levert een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering. Als onderdeel van de Blue Deal trekt de Vlaamse Regering dan ook heel wat subsidies uit voor lokale hefboomprojecten rond natte natuur. Ook voor dit project trokken zij een subsidie uit. (EM / Foto Provincie Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten