• 18/07/2024

Natuurinrichtingsproject Graafweide Schupleer gestart met bomenplant

GROBBENDONK –  De eerste werken van natuurinrichting Graafweide Schupleer, gelegen tussen de dorpskernen van Grobbendonk en Vorselaar, staan voor de deur. Vanochtend werden de eerste bomen in het projectgebied aangeplant door een 50-tal leerlingen uit het zesde leerjaar van de Mariaschool uit Grobbendonk en basisschool De Knipoog uit Vorselaar. Dat gebeurde aan de boomgaard in de buurt van de Watermolenweg in Grobbendonk.

Huub Broers, voorzitter Raad van Bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM): ‘Vandaag maakt de lokale jeugd haar eigen omgeving klaar voor de toekomst. Bomen zijn belangrijk voor de natuur, het klimaat en de luchtzuivering. We moeten er nu voor zorgen dat het later niet nog slechter gaat met het klimaat. Eén van de grote uitdagingen waar we voor staan is de klimaatverandering. Daar kan je ongelukkig over zijn maar ik ben blij dat de jeugd hiervoor de handen uit de mouwen steekt. We herstellen hier een historisch landschap langs de Kleine Nete en maken het gebied robuuster. De bomenrij maakt deel uit van het natuurinrichtingsplan in een gebied dat zo groot is als 250 voetbalvelden. Zo geven we opnieuw ruimte aan dieren, insecten en planten.’

Het natuurinrichtingsproject Graafweide Schupleer maakt deel uit van de coördinatieopdracht die gouverneur Cathy Berx in de vallei van de Kleine Nete heeft. Als procesbegeleider zorgt ze voor meer cohesie tussen de verschillende bestuurslagen en bewaakt ze de voortgang van en de afstemming tussen de verschillende projecten en processen in de vallei.

Berx: ‘Het projectrapport voor dit natuurinrichtingsproject bevindt zich momenteel in een eindfase. De eerste grootschalige natuurinrichtingswerken zijn voorzien vanaf 2025. Het is nodig om het watersysteem in dit gebied te herstellen. Er was een tijd dat we hieraan onvoldoende aandacht hebben besteed. Ooit was dit een Natuurlijk Overstromingsgebied (NOG) van de Kleine Nete en de AA. Mensen trokken de rivier recht waardoor er ruimte vrijkwam om allerlei dingen te doen. Daardoor was er te weinig ruimte wanneer er veel regen viel. Dat leidde tot overstromingen terwijl er een tekort aan water was wanneer het droog was. We hadden dus een dubbel verlies.’

‘Daarom moeten we het gebied herstellen. In 2012 werd hiervoor een project opgestart. We zoeken naar nieuwe evenwichten. Het klinkt eenvoudig maar het is dat niet in een dichtbevolkte regio als Vlaanderen. We realiseren een natte, klimaatrobuuste, natuurkern van 150 hectare, die bestaat uit een mozaïek van nette ruigtes, bossen, moerassen en graslanden. We geven de vallei haar optimale sponswerking terug zodat ze meer water opslaat tijdens natte periodes. Dat verkleint het risico op overstromingen stroomafwaarts. Door de rivieren, natte graslanden, laagveenvegetatie en rietmoerassen opnieuw te versterken worden Graafweide en Schupleer ideale leefgebieden voor kwetsbare soorten als de kleine modderkruiper, rivierdonderpad en de blauwborst.’

Vandaag werden 50 fladderiepen geplant. Dat is een inheemse boom die goed tegen de hoge waterstanden kan. Door de toekomstige vernatting van het gebied, zal de waterstand op sommige momenten namelijk hoger zijn. De bomen zijn ook beter bestand tegen de veelvoorkomende iepenziekte en olmenziekte.

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten