• 12/07/2024

Natuurhuis Brialmont wordt allereerste kenniscentrum stedelijke natuur

ANTWERPEN – Stad Antwerpen en de Vlaamse regering hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst die ‘Natuurhuis Brialmont’ in Antwerpen moet uitbouwen tot het allereerste kenniscentrum stedelijke natuur in Vlaanderen. Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Natuur, verhoogt haar oorspronkelijke investering van 300 000 euro vanuit Natuur en Bos met 110 000 euro vanuit departement Omgeving. De stad Antwerpen trekt ook 300 000 euro uit. Demir: ‘Uitgestrekte betonvlaktes zonder ruimte voor water of groen? Een stad hoeft niet aan die clichés te voldoen. Onze natuur moet overal kunnen groeien, niet het minst in onze steden, die steeds meer met opwarming geconfronteerd worden. De klimaatverandering is een feit en we moeten ons aanpassen. Andersom, dat zagen we de voorbije weken, zal niet gaan. Vlaanderen heeft dan ook nood aan een hot-spot voor kennisdeling rond natuur. Nergens beter om dat te doen dan in de stad waar de samenwerking en burgerparticipatie in de vele geplande leefbaarheidsprojecten katalysator vormen voor meer en betere stedelijke natuur.

Vanuit Vlaanderen introduceert Demir via Natuur en Bos al enige tijd actief kennis via innovatieve stedelijke ontwikkelingsprojecten, waarvan Ringpark Groene Vesten in Antwerpen het voornaamste is. Dat is het eerste segment van de Antwerpse ring waar onder leiding van de overkappingsintendant concrete leefbaarheidsmaatregelen zullen uitgevoerd worden, waarbij innovatieve stedelijke natuur en ook buurtnatuur in de aanpalende wijken gerealiseerd zal worden (start realisatie eind 2021, begin 2022). Vanuit het departement Omgeving zet Demir dan weer in gans Vlaanderen onthardingsprojecten op stapel.

Samen met stad Antwerpen en Natuurpunt wil de minister alle expertise bundelen in het eerste kenniscentrum stedelijke natuur. Het nieuwe gebouw van het natuurhuis krijgt een plek binnen het nieuwe Park Brialmont dat het Villegaspark, natuurgebied Wolvenberg en het Brilschanspark verbindt tot een grote stedelijke natuurcluster Ringpark Groene Vesten, 42 hectare groot. Het ANB zal instaan voor de dagelijkse werking en Natuurpunt Antwerpen stad voor de dagelijkse werking als onthaalpoort van natuurreservaat Wolvenberg .

Annick De Ridder (N-VA), schepen voor stadsontwikkeling en patrimonium: ‘Antwerpen deelt de ambities van de minister als het gaat over meer en sterkere stedelijke natuur. Het natuurhuis krijgt een mooie plek in Park Brialmont. We hebben de ambitie om een robuust toekomstgericht gebouw te realiseren. Op basis van een geïntegreerd ontwerpproces zetten we maximaal in op herbruikbare energie, efficiënt en duurzaam materiaalgebruik.’ Tom Meeuws (Vooruit), schepen voor leefmilieu: ‘Ik ben verheugd met de keuze voor Antwerpen als uitvalsbasis voor het nieuwe Vlaams Kenniscentrum. Met het Natuurhuis Brialmont schrijven we in Antwerpen, samen met Natuurpunt een uniek verhaal. Dit is hét bewijs dat een erkend natuurreservaat zijn volwaardige plek verdient in de klimaatstad van de 21ste eeuw. Stedelijke natuur zorgt voor een meer leefbare en aantrekkelijke omgeving en maakt onze stad weerbaarder tegen de gevolgen van de klimaatverandering.’ Evi Van der Planken (N-VA), districtsburgemeester van Berchem: ‘Naast de functie op Vlaams en stedelijk niveau, biedt het natuurhuis heel wat troeven op districtsniveau. Het natuurhuis zal openstaan voor de lokale Berchemse buurtbewoner, levert ecologische inspiratie op, en doet de erfgoedwaarde van de Brialmontomwalling herleven. ‘ (EM / Plan Kabinet Zuhal Demir)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten