• 14/06/2024

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders neemt Antwerps platform over

ANTWERPEN – Stad Antwerpen werkt al geruime tijd samen met gerechtsdeurwaarder Modero uit de Mechelsesteenweg om schuldenopstapeling van klanten van de sociale centra te dedecteren en vermijden. Meer zelfs, het systeem werd uitgerold over gans het gerechtelijk arrondissement. Via een digitale applicatie delen de stad en de gerechtsdeurwaarders proactief informatie zodat het meest geschikte traject voor schuldafbouw kan worden gekozen.

Yves Eyskens (midden op de foto), ondervoorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB): ‘Een gerechtsdeurwaarder is veel meer dan iemand die schulden int. Een gerechtsdeurwaarder moet onpartijdig optreden en kunnen inschatten in welke situatie de schuldenaar zich bevindt. Als we de schuldenspiraal van financieel zwakkere mensen écht willen doorbreken, is een meer gestructureerde aanpak nodig. Daarom nemen wij het platform van de stad Antwerpen over onder de naam CPC (Communicatieplatform – Platforme de Communication).  Dit resulteert in een win-win-situatie voor alle partijen. Indien we de schuldenspiraal van mensen willen doorbreken moeten we een totaal overzicht maken van de schuldenlast. Hierna kan het OCMW een afbetalingsplan opstellen of een alternatief. In Antwerpen bestaat hier een digitale tool voor. Met CPC ontwikkelen wij nu hetzelfde, in eigen beheer.’

Alles begint bij de toestemming van de cliënt om zijn gegevens te delen. Via het platform kan de deurwaarder polsen of het OCMW de schuldenaar al bijstaat alvorens over te gaan tot een mogelijke inbeslagname. Nu kan deze laatste stap vermeden worden en kan de gerechtsdeurwaarder mee instappen in het afbetalingsplan. Tom Meeuws (Vooruit, links op de foto): ‘Toen ik in 2019 besloot dat het OCMW zou gaan samenwerken met deurwaarders mocht ik het gaan uitleggen, niet in het minst in mijn eigen partij. Maar kijk, op deze manier hebben we bij meer dan 1 200 Antwerpse gezinnen een inbeslagname kunnen vermijden. In de 21ste eeuw kan het niet meer dat je als schuldenaar al je invorderingen moet gaan droppen bij het OCMW. We moeten gebruik maken van de digitale weg om alles te bundelen en het overzicht te bewaren. Dit systeem zorgt ervoor dat sociale werkers opnieuw tijd hebben om de straat op te gaan. Mensen die schaarste kennen doen de raarste dingen. Of dat nu schaarste in tijd of schaarste van middelen is. Je neemt dan de ene dwaze beslissing na de andere. Met dit platform wordt vermeden dat er bijkomende kosten worden geheven doordat de schuldenkost wordt bevroren.’

Maatschappelijk werker Kay Remon (rechts op de foto): ‘Wanneer de schuldenaar zijn akkoord heeft gegeven gaan wij de schuldeisers aanschrijven. Op die manier krijgen wij toegang tot de database. Vele van onze klanten  hebben grotere schuldproblemen die onder de radar blijven en verder opstapelen. Veel mensen vergeten al wel eens een openstaande schuld. Vervolgens krijgen de deurwaarders een melding en wordt de aanmaning opgeschort gedurende drie maanden. Betalingen worden door de gerechtsdeurwaarder geregistreerd. Als stad gaan wij ons testplatform nog even blijven hanteren om dan mee over te schakelen naar het gratis nationale CPC-systeem.’ Eyskens: ‘Niettegenstaande het systeem gloednieuw is hebben al een twintigtal OCMW’s interesse getoond, vanuit alle hoeken van het land (Oost-Vlaanderen, Brussel, Wallonië,…). Die worden nu allemaal bezocht. Meer info via  cpc@nkgb-cnhb.be.

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten