• 23/06/2024

Naar meer overstapcomfort in district Antwerpen,op de Bist en aan Zwaantjes

WILRIJK – Stad Antwerpen wil inzetten op ‘Slimme Schakels’, de mobiliteitsknooppunten van de (zeer nabije) toekomst. Zo wil ze de drempels om verschillende vervoersmiddelen te combineren wegwerken. Vandaag zijn de meeste knooppunten beperkt qua uitrusting en overstapcomfort. Antwerpen wil een voortrekkersrol opnemen om dat aan te pakken. Dat gebeurt in afstemming met de districten, de vervoerregio, het gewest en de mobiliteitspartners.

Slimme Schakels is de naam voor de mobiliteitsknooppunten van de toekomst. Door de knooppunten beter in te richten, de verschillende vervoersmiddelen dichter bij elkaar te brengen en nog aan te vullen met extra diensten kunnen reizigers aan tijd winnen en stijgt het comfort. Zo moedigen deze knooppunten reizigers aan om duurzame (deel)vervoersmiddelen te gebruiken en vervoersmiddelen te combineren. Het gaat daarbij zowel om grote als kleine knooppunten, van punten in woonbuurten tot aan stationsomgevingen en park-and-rides.

De vervoerregio, stad Antwerpen en de districten duidden samen circa 130 locaties aan, verspreid over het grondgebied van de stad. Deze punten zijn ingedeeld in vier categorieën al naargelang de locatie en de aangeboden verbindingen: interregionaal, regionaal, lokaal en buurt. Stad Antwerpen maakt daarnaast nog een verdere indeling in punten die zich meer in woonomgevingen bevinden, punten die vooral als eindbestemming fungeren en punten die extra belangrijk zijn als overstaplocatie binnen het openbaar vervoer of tussen auto en openbaar vervoer (park-and-rides).

Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘We bieden in de stad heel wat mobiliteitsmodi aan, en in de Vervoerregio Antwerpen rollen we in 2022 een netwerk van elektrische deelfietsen uit. Zaak is om het gebruikers zo makkelijk mogelijk maken om al die aanwezige vervoermiddelen te combineren. Op die manier scherpen we de modal shift voor Antwerpen verder aan.’

De Vlaamse overheid bepaalde enkele minimale eisen voor de toekomstige mobiliteitsknooppunten. De stad vult dit lijstje nu aan, met voorzieningen op maat van elk punt, afhankelijk van het type. Dit kan gaan van een Velostation en een kwalitatieve fietsenstalling tot ruimte voor deelwagens en publieke lockers. Stad Antwerpen zal dit nog verder verfijnen op maat van elk punt. De eerste Slimme Schakels waarvoor het traject wordt opgestart, zijn: Olympiade, Harmonie, Operaplein (district Antwerpen), Bist (district Wilrijk) en Zwaantjes (district Hoboken). De Slimme Schakels die niet gelegen zijn langs een gewestweg worden gerealiseerd door de stad, de andere door de Vlaamse overheid.

Het Antwerpse college keurde ook het schetsontwerp goed voor het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen het Zuiderterras en Noorderterras. Het schetsontwerp wil de geschiedenis van de stad opnieuw zichtbaar maken, Het Steen als toeristisch onthaal verankeren in de omgeving, de kaaivlakte door middel van trappen verbinden met de wandelterrassen, het vervoer over water op deze plek bestendigen, er een centraal mobiliteitsknooppunt van maken, ruimte bieden voor kleinschalige evenementen en activiteiten, en de kaaivlakte vergroenen. Als alles vlot verloopt, wordt het voorontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien verwacht tegen de zomer van 2022. (EM / Foto Slim naar Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten