• 18/07/2024

Na vijf jaar werken werd de Begijnhofkerk vanavond ingehuldigd

MECHELEN – Vanavond is de restauratie van de Mechelse Begijnhofkerk feestelijk ingehuldigd. Ruim vijf  jaar is er hard gewerkt, eerst aan het exterieur en daarna aan het interieur. Met deze inhuldiging komt er een einde aan tien jaar intensief restaureren van de historische kerken van de binnenstad. Ook in de toekomst zal de stad blijven inzetten op haar uitzonderlijk kerkelijk patrimonium. De concentratie van gerestaureerde topkerken in Mechelen is immers uniek in Vlaanderen. De aandacht zal nu verlegd worden naar het onderhoud van deze prachtige kerken en de restauratie van hun unieke aankleding.

Het Groot Begijnhof is het meest beschermde wijk van Mechelen. Om een dreigende kaalslag af te wenden, werd al in de jaren ‘70 een deel ervan beschermd als cultuurhistorisch landschap. Ondertussen is het hele begijnhof beschermd als stadsgezicht en werd het in 1998 zelfs uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed. De erfgoedwaarde van de zeventiende-eeuwse Begijnhofkerk stond al veel langer buiten kijf. In 1938 werd ze samen met de andere historische kerken beschermd als monument.

Na hun gedwongen terugkeer naar de binnenstad op het einde van de zestiende eeuw, begonnen de begijnen vanaf 1629 aan de bouw van hun nieuw bedehuis. Ze spaarden daarvoor kosten noch moeite en deden beroep op gerenommeerde architecten en kunstenaars. Het resultaat was een barokke parel met een plastisch exterieur, volledig in natuursteen, en een uitzonderlijk rijk interieur, helemaal in de mode van die tijd. Op het einde van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw werd het kerkinterieur een laatste keer ‘gepimpt’ in een waaier van pastelkleuren. Daarna volgde de langzame aftakeling. Eind jaren ‘80 kwam het volledige exterieur voor 30 jaar in de stellingen te staan.  Van 2014 tot 2018 werd de buitenzijde gerestaureerd. De binnenrestauratie sloot naadloos aan en liep tot begin dit jaar. Waar het exterieur al ruim twee jaar staat te stralen, bleef de gerestaureerde kleurenpracht van het interieur tot vandaag een goed bewaard geheim. De exterieurrestauratie kostte  5 166 538 euro. De Vlaamse overheid droeg hier  4 425 108 euro in bij. Voor de interieurrestauratie legde stad Mechelen 2 559 539 neer en kreeg ze een premie van  1 885 592 van Vlaanderen.

De Begijnhofkerk bulkt van de zeventiende -eeuwse schilderijen. Tijdens de interieurfase werden niet alleen de muren en de gewelven, maar ook de 23 schilderijen en achttien decoratieve doeken die op hoge hoogte in de kerk hangen gerestaureerd. De komende jaren wordt er verder werk gemaakt van de restauratie van nog eens 29 barokke schilderijen via kleinere gespecialiseerde dossiers, zowel door de stad Mechelen als de kerkfabriek Catharina. Volgende maand start de restauratie van de  zeven schilderijen in de wandkapellen van de zijbeuken. Koen Anciaux (Open Vld), schepen van monumenten: ‘De kerk is lang genoeg gesloten geweest. tijdens deze werken blijft ze publiek toegankelijk via onze vzw Torens aan de Dijle. Het is een enorme meerwaarde dat bezoekers de mogelijkheid krijgen om de schilderijen en restauratiewerken van dichtbij te bewonderen. Het geeft hen inzicht in de pracht van de werken en complexiteit, en daarmee ook de kost, van de restauratie” (EM / Foto Visit Mechelen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten