• 27/05/2024

Na vier uur vergaderen beslist gemeenteraad van Zwijndrecht: fusie gaat door

ZWIJNDRECHT – Nog nooit werd er zo uitgekeken naar een gemeenteraad in Zwijndrecht zoals vandaag. Grote vraag was of de N-VA  van idee veranderd was en niet langer achter het idee van de fusie stond. Het antwoord was: neen.

De Vlaams-nationalisten blijven achter het idee staan om te fuseren met Beveren en Kruibeke.

Ook CD&V stemde voor, net als een deel van Vlaams Belang (twee stemden voor, één tegen). Meteen kan de fusie doorgaan.

Dat gebeurde na een ‘vragenhalfuurtje’ van tal van burgers dat in de praktijk 2,5 uur duurde. Daarna begon de gemeenteraad. Na anderhalfuur werd gestemd over de fusie. Het standpunt van de meeste partijen was voor aanvang al bekend. De Vlaams Belang-fractie, drie leden sterk, was aanvankelijk voorstander van een fusie maar werd door het nationaal bestuur onder druk gezet om tegen te stemmen. Dat deden ze gedeeltelijk.

Maar het was N-VA dat de sleutel in handen had. Vorige maand vroeg fractieleider Danny Van Hove om de beslissing in verband met de fusie uit te stellen. Het leek erop dat ze uiteindelijk zouden tegenstemmen maar vandaag blijkt dit niet het geval te zijn.

Eerst gaf burgemeester Andre Van de Vyver (Groen) een stand van zaken voor wat de precaire situatie van de politiezone betreft. Die heeft dringend nood aan hulp. ‘Gisteren kwam er een voorstel van politiezone Antwerpen. Zij willen ons bijstaan, zeker voor wat interventieploegen betreft.’

‘Een tweede mogelijkheid is dat wij van provincie veranderingen. Dat heeft te maken met de regiovorming. Zoals iedereen weet behoren wij tot de regio Waasland. Daar moeten wij zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aangaan maar die weg duurt uiteraard veel langer. Beide provincies moeten zich hierover akkoord verklaren, nadien gaat het dossier naar binnenlandse zaken en tenslotte ligt de beslissing bij het Vlaams Parlement. Heel die procedure kan vijf maanden duren.’

Daarna werden de gemeenteraadsleden urenlang op de rooster gelegd. Aan animo geen gebrek. Een aantal reacties:

Bruno Byl (CD&V): ‘We moeten vooruit kijken. Niet een paar jaar maar ver in de toekomst. De groeiende noden die er zijn naar alle gemeentes toe dwingt tot een schaalvergroting. Daarom sta ik achter een fusie.’

Mariëtte Voogd (Vlaams Belang): ‘Ik ga voor de fusie stemmen en zal mijn partijkaart inleveren. Wij zijn onder druk gezet door onze partijtop. Zij zijn sowieso tegen fusies maar wij hebben hen uitgelegd dat we hier in een speciale situatie verkeren. Wij zijn sowieso tegen de fusie met Antwerpen plus we liggen hier op de provinciegrens. Je kan de ene fusie niet vergelijken met de andere maar ik ben sowieso voor. Wat ik jammer vind is dat ik vanmiddag de politie heb moeten opbellen omdat wij bedreigd werden en wij bescherming nodig hadden. Dit gaat veel te ver.’

Partijgenoot Rudi Hendrickx: ‘De gemoederen lopen hoog op. Mijn huis werd bekogeld met eieren. Dat is dan duidelijk gebeurd door mensen die geen tv kijken, die niet hebben gezien dat ik daar al duidelijk heb laten blijken dat ik tegen de fusie zou stemmen. Ik luister immers naar de wil van het volk.’

De twee protagonisten voor (Steve Vervaet – Groen) en contra (Danny Van Hove – N-VA) pleitten beiden voor hun eigen deur met argumenten die we dus al vaker gehoord hebben.

Denise Melis-De Lamper (Vooruit): ‘In de programma’s voor de verkiezingen van 2018 was er slechts één partij die ‘fusie’ in haar programma had opgenomen: Groen, die zich tegen een fusie hadden uitgesproken. De andere partijen namen dit niet op. Ook in het bestuursakkoord was er geen sprake van. Waarom wordt deze fusie nu opgelegd? Weten diegenen die voor de fusie stemmen wel wat ze ons personeel aandoen?’

Theo Van Roeyen (CD&V) :  ‘Onze korpschef liet ons weten dat onze toestand dramatisch is. Ook voor wat onze belastingen betreft staan we er niet goed voor. Gezien Beveren en Kruibeke besloten om te fuseren, is het een wijze beslissing dat wij daar ons daarbij aansluiten.’

Toen duidelijk werd hoe de uitslag eruit zou zien werd burgemeester Van de Vyver bijzonder emotioneel. ‘Ik hoop dat diegenen die voor de fusie stemmen straks nog in de spiegel durven kijken. Ik hoop dat ze nog in de ogen van de Zwijndrechtenaar durven kijken en in de ogen van het personeel. Ik heb hier veel leugens gehoord die dan werden aangevoerd als zijnde argumenten.’

Uiteindelijk stemden veertien leden van de gemeenteraad voor de fusie en elf tegen. Hierop besloten verschillende fracties om de raad te verlaten, waaronder de leden van Vooruit, op uitzondering van Guido Weyns, die als voorzitter wel moest blijven zitten.

Edwin MARIËN

 Foto Gemeenteraad ZWIJNDRECHT

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten