• 21/06/2024

Na vernieuwing Kievitwijk is het nu de beurt aan Pelikaanstraat en omgeving

ANTWERPEN – De omgeving van het station Antwerpen-Centraal is de laatste jaren grondig vernieuwd ter hoogte van de Kievitwijk. De stad wil nu ook de omgeving van de Pelikaanstraat op een duurzame manier vernieuwen en ontwikkelen. Ze wil ruimte bieden voor wonen, werken, handel, recreatie, diensten en buitenruimte op deze multimodaal ontsloten locatie. Hiervoor wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgesteld.

Het college besliste het ontwerp voor het RUP Pelikaanstraat aan de gemeenteraad voor te leggen voor voorlopige vaststelling. Daarna volgt van maandag 2 augustus tot en met donderdag 30 september een openbaar onderzoek waarin alle geïnteresseerden de kans krijgen hun mening op de plannen te geven.

De vernieuwing en ontwikkeling van deze wijk is niet mogelijk binnen het huidig geldende Bijzonder Plan van Aanleg (BPA), dat verouderd is en teveel gericht op kantoorontwikkeling. Daarom maakt stad Antwerpen werk van het RUP Pelikaanstraat, dat inzet op een multifunctionele ontwikkeling waarbij er ook voor andere functies ruimte is. Het RUP legt met andere woorden de krijtlijnen vast van hoe de omgeving er uit zal moeten komen te zien.

Annick De Ridder (N-VA), schepen voor stadsontwikkeling: ‘Met dit plan willen we inzetten op een kwalitatieve vernieuwing van de stationsomgeving. Veel gebouwen in de wijk zijn verouderd en een groot braakliggend perceel geraakt niet ontwikkeld. Daarom willen we deze wijk omvormen tot een leefbare en levendige plek waar naast kantoren ook ruimte is voor andere functies zoals wonen, handel, voorzieningen en recreatie. Het is belangrijk dat we in deze dichtbebouwde wijk voldoende aandacht schenken aan groen en doorwaadbare ruimte om zo de levenskwaliteit van de inwoners en werknemers fors te verbeteren.’

Ook de relatie van de Pelikaanstraat met haar directe omgeving wordt onder de loep genomen. Zo wordt gekeken welke troeven er zich in de omgeving bevinden en hoe verbindingen naar de omliggende wijken kunnen verbeterd worden.

De Ridder: ‘ Dit alles gebeurt met grote aandacht voor duurzaamheid. Het gebruik van duurzame materialen in nieuwe bebouwing, het stimuleren van andere vormen van mobiliteit, meer groen en flexibele bebouwing die makkelijk van invulling kan veranderen, kunnen de wijk klaar maken voor de toekomst en veerkrachtiger maken tegen de gevolgen van een veranderend klimaat.’

Het gebied waar dit RUP over gaat, maakt deel uit van de diamantwijk en wordt begrensd door de Rijfstraat in het noorden, de Vestingsstraat en de Pelikaanstraat in het oosten, de Lange Kievitstraat in het zuiden en de Lange Herentalsestraat, Schupstraat en Hoveniersstraat in het westen.

De Ridder: ‘Het gebied van dit RUP is met 15 000 vierkante meter uitzonderlijk groot naar stedelijke normen. De ontwikkeling ervan heeft dan ook een zeer hoge en directe impact op de leefbaarheid in de nabijgelegen straten en buurten. Daarom staat of valt deze ontwikkeling met de kwaliteit van de architectuur, hetgeen het RUP op meerdere manieren bewaakt.’ (EM / Foto Stad Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten