• 27/05/2024

Na kunstencampus opende nu ook het stadsarchief in Herentals haar deuren

HERENTALS – Begin september opende de kunstencampus in Herentals al feestelijk de deuren, vandaag en morgen is het de beurt aan het stadsarchief.

Het nieuwe stadsarchief brengt ongeveer drie kilometer archieven en duizenden historische objecten, die voordien over tientallen locaties verspreid stonden, samen onder één dak. De kwalitatief hoogstaande en geklimatiseerde depots – met aangepast meubilair voor de bewaring van textielen, schilderijen en andere kwetsbare objecten – bieden de meest optimale bewaaromstandigheden. Er is ook voldoende plaats voorbehouden voor historische archieven en objecten, waarvoor partnergemeenten, maar ook Herentalsenaren geen geschikt onderkomen zouden vinden.

Stadsarchivaris Geerd De Ceulaerde: ‘Tijdens het inventariseren hebben we vastgesteld dat de door ons bewaarde archieven en collecties een eenzijdige kijk op de (historische) Herentalse maatschappij werpen. De Herentalse samenleving is heel wat diverser en genuanceerder dan hoe deze via overheidsarchieven wordt gerepresenteerd. Bovendien hebben we tot onze spijt omwille van plaatsgebrek wel wat giften moeten weigeren.’

‘Vanuit dit nieuwe stadsarchief willen we het althans sterk democratischer aanpakken. Allereerst willen we iedereen uitnodigen om zich te engageren, bijvoorbeeld als vrijwilliger, om mee het verhaal van Herentals te schrijven en te documenteren. Ook willen we een veilige haven bieden voor wie over documenten en artefacten beschikt, die van belang kunnen zijn om de Herentalse samenleving te documenteren en daarvoor een publiek onderkomen zoekt. Daarnaast hopen we een open huis te worden, waar iedereen terecht kan met vragen en met leuke ideeën om dit verhaal van Herentals opener, toegankelijker, representatiever en democratischer te maken.’

Even lang als de bouw van het nieuwe stadsarchief heeft geduurd, heeft ook de stedelijke administratie de verhuizing van de archieven en collecties naar dit nieuwe archiefgebouw voorbereid. Jan Michielsen (CD&V), schepen van archief: ‘Deze legislatuur werd als prioriteit naar voren geschoven om de verhuizing te baat te nemen om meer dan een eeuw archiveringsachterstand op te halen. Tientallen medewerkers hebben samen bijna drie jaar lang duizenden archiefdozen en tienduizenden dossiers verwerkt, geschoond en geïnventariseerd. Wanneer binnenkort de website voor het stadsarchief online komt, zullen al deze gegevens ook digitaal raadpleegbaar zijn.‘

Morgen vrijdag zet het bestuur in de Kunstencampus aan de Molenvest de deuren open voor het publiek. Van 10 tot 15 uur zijn er in zaal Meier en de leeszaal doorlopend exposities van verschillende items uit diverse collecties. Erfgoedcel Kempens Karakter stelt zijn werking en activiteiten voor en maakt de bezoeker met touchscreens wegwijs in de Kempense erfgoedbank. De medewerkers van het stadsarchief tonen een heleboel historische foto’s uit de collectie, waar ze graag meer informatie over zouden verzamelen en tussen 13.30 uur en 15 uur lichten ze de nieuwe vrijwilligerswerking van het stadsarchief toe. Een absolute aanrader tijdens deze open dag van het stadsarchief is de rondleiding door de nagelnieuwe en moderne archiefdepots. Er is een rondleiding om 10.30 uur, 11.30 uur en 12.30 uur, inschrijven kan via de stedelijke website.

Jan Jambon (N-VA), Vlaams minister-president en minister van cultuur, gaf aan het stadsarchief het kwaliteitslabel ‘door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling’. Voortaan mag het stadsarchief zich ‘erkend cultureel archief’ noemen. ‘Bij stadsarchief Herentals is het cultureel erfgoed in goede handen. Het stadsarchief handelt met kennis van zaken en toont een grote ambitie op verschillende vlakken. Met de nieuwe locatie beschikt het over een aangename leeszaal en goed ingerichte depotruimtes. Ik ben ervan overtuigd dat het archief verder zal gaan op de ingeslagen weg.’ (EM / Op de foto Stefan Verraedt (N-VA), schepen van erfgoed – foto FB)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten