• 17/06/2024

Na 760 jaar zelfstandigheid keert Borsbeek terug naar zijn roots: Antwerpen

BORSBEEK – Wat iedereen al geruime tijd zag aankomen en sinds begin deze maand al wist, werd vanmiddag officieel aangekondigd. Borsbeek en Antwerpen gaan fuseren, met andere woorden Borsbeek wordt  vanaf 1 januari 2025 het tiende district van de Metropool. In Borsbeek vormen Iedereen Borsbeek en N-VA de meerderheid. Beetje cynisch: in geen enkele andere Belgische gemeente duurden de coalitieonderhandelingen zolang. De twee partijen waren gedoemd om samen te gaan maar de discussie ging over de postjes, iets wat ze, nu – althans gedeeltelijk – uit handen geven. Politieke tegenstand binnen Borsbeek tegen de fusie hoeft men dus niet te verwachten. Het tweekoppige Vlaams Belang vormt de oppositie maar blinkt nu niet meteen uit in overdreven veel activiteit. Vooruit en Open Vld trokken ook gescheiden naar de kiezer maar haalden een verwaarloos aantal stemmen.

Bart De Wever (N-VA, zie foto), burgemeester van Antwerpen: ‘Dit is de juiste keuze voor de Borsbekenaar en daar draait het om. Het is daarvoor  dat de bestuurders van beide gemeenten én de administratie zo hard hebben gewerkt en dit in alle discretie. Dat Antwerpen en Borsbeek aan elkaar grenzen, maakte een fusie nog gemakkelijker. Borsbekenaren moeten behouden wat ze nu al hebben. Meer, er moet bijkomen. Wanneer een kleine gemeente kiest voor een grote gemeente om te fuseren dan verdwijnt haar identiteit, wanneer een kleine gemeente kiest om een district te worden, dan gebeurt dat niet. Het districtenbeleid in Antwerpen zorgt ervoor dat wij Borsbeek iets kunnen aanbieden wat geen enkele andere gemeente kan. Ik hoop dat er nog gemeenten zullen volgen. De deur staat open. De koffie staat klaar. Wij zijn er klaar voor om nog meerdere gemeenten onderdak te verlenen. Een extrapolatie doet me besluiten dat de stad Antwerpen in 2025 wellicht 531 000 inwoners zal hebben. Wij worden de  op één na grootste gemeente van het land. We steken Couvin voorbij. Alleen Doornik is nog groter.’

Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek), burgemeester van Borsbeek: ‘Al vele jaren hebben wij gesprekken gevoerd met naburige gemeenten omdat we beseften dat een fusie onafwendbaar is. Uiteindelijk spraken we ook de grote broer, Antwerpen aan. Met hem is het gelukt. Met Antwerpen hebben wij trouwens nu al vaak contacten. Het parkeerbeleid van de stad heeft gevolgen voor Borsbeek. Wanneer wij een straat knippen draagt Antwerpen daar de vervolgen van. Het uitlekken van deze gesprekken in de pers heeft alles in een stroomversnelling gezet.’

‘Mijn voornaamste intentie was dat Borsbeek zou kunnen blijven rekenen op een volwaardige dienstverlening en een eigen districtshuis zou hebben.  Tot eind ’23 zullen de fusiegesprekken worden gevoerd. Maar ook en vooral zullen we een intensief traject doorlopen waarbij alle voordelen voor onze bewoners zullen worden bekeken. Het spreekt vanzelf dat onze burgers sterk zullen betrokken worden bij de gesprekken. Wij gaan luisteren naar hun bezorgdheden en dit op een laagdrempelige manier. We trekken naar straten en pleinen en zullen adviesraden erbij betrekken. Vandaag spraken we met onze personeelsleden, zondag ga ik naar de duivenbond, volgende week volgen de seniorenraad en de kerkfabriek.’

Ken Casier (N-VA), schepen van burgerzaken in Borsbeek: ‘Tijdens de rest van deze legislatuur blijft alles zo als het was. In de gemeenteraad van 21 februari gaan wij een intentieverklaring voorleggen waarin staat dat wij voor een fusie gaan. Uiteraard hebben wij al voldoende elementen gevonden die ervoor zorgen dat de Borsbekenaar hier beter van wordt. Anders zouden wij hier niet zitten.’

Borsbeek telt 10 943 inwoners. Het is de kleinste gemeente van de provincie maar op Mortsel na de dichtst bevolkte van Vlaanderen. Indien men het geschiedkundig bekijkt keert Borsbeek eigenlijk terug naar haar roots. Tot 1264 was de gemeente een deel van Deurne. Nu behoort Deurne tot Antwerpen en over drie jaar krijgen ze dus opnieuw het gezelschap van Borsbeek.

Dit zijn alvast de uitgangspunten zoals ze door twee partijen werden meegedeeld:

*De heraanleg van de lokale hoofdassen, onder meer de Robianostraat, Jozef Reusenslei, Lucien Hendrickxlei en Wenigerstraat.

*De afvalophaling zal wekelijks gebeuren.

*De Borsbekenaar krijgt alle voordelen van de Antwerpenaren en dezelfde toegang totjeugdwerking, seniorenzorg, sportinfrastructuur en het cultuuraanbod. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat Borsbekenaren aan voordelig tarief kunnen gaan zwemmen in het gloednieuwe Sportoase Ruggeveld.

*De gesprekken tussen de twee gemeentescholen, Academia en De Klinker, en het Stedelijk Onderwijs, met de bedoeling om deze scholen in te kantelen, zullen verdergezet worden. De beslissing om de gemeentescholen over te dragen, staat overigens los van de fusiegesprekken en werd al in 2020 door Borsbeek gemaakt.

*De expertise en de diverse netwerken die de stad ontwikkelt en uitbouwt, zullen een meer dan waardevolle ondersteuning zijn voor de uitdagingen van (kinder)armoede en tewerkstelling.

*De deelsystemen, waaronder het Velo-fietssysteem, zullen op termijn uitgebreid worden naar Borsbeek.

*Fort 3 blijft behouden als groene long en zal deel uitmaken van de groene gordel rond de stad, met de verdere uitrol van het door Borsbeek opgestelde masterplan.

*Het Tirolerhof  zal ten volle verder opgewaardeerd worden als warme ontmoetingsplaats voor alle Borsbekenaren.

*De bibliotheek blijft en wordt verder uitgebouwd dankzij de uitgebreide stedelijke werking.

*Borsbekenaren kunnen naar de recyclageparken van Wommelgem en Boechout blijven gaan, maar kunnen voortaan ook terecht in Berchem en andere Antwerpse recyclageparken.

*De lokale politie en brandweer worden opgenomen in Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen, de grootste korpsen van Vlaanderen. Het politiekantoor en de brandweerkazerne blijven behouden, waaronder de inzet van brandweervrijwilligers.

*Het principe dat de Borsbekenaar erop vooruit moet gaan, wordt ter harte genomen bij het opmaken van de balans van alle financiële beslissingen en gevolgen, waaronder de eenmaking van de gemeentebelastingstelsels en het afwegen van alle financiële baten op vlak van dienstverlening en aanbod (sociale, sportieve en culturele voorzieningen, afvalzakken,…).

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten