• 19/07/2024

Na 7 jaar opnieuw geloofsgemeenschappen erkend, onder meer in Seefhoek en Turnhout

ANTWERPEN – Jarenlang heerste er onzekerheid bij lokale geloofsgemeenschappen of ze ooit erkend konden worden wegens het ontbreken van duidelijke erkenningsvoorwaarden. Bart Somers (Open Vld), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, bracht daar deze legislatuur verandering in met een nieuw erkenningsdecreet. Binnen het decreet gelden duidelijke voorwaarden, zoals het verbod op buitenlandse financiering en inmenging. Vandaag, zeven jaar na de laatste erkenningen, gaat Somers over tot de erkenning van twee protestantse kerken, twee orthodoxe kerken en twee  moskeeën.

In 2016 werden de laatste lokale geloofsgemeenschappen erkend, een orthodoxe kerk en een protestantse kerk. De laatste moskee werd in 2013 erkend, tien jaar geleden dus. Het ontbrak aan duidelijke erkenningsvoorwaarden waardoor in afwachting van de evaluatiestudie Torfs een erkenningsstop werd ingevoerd door de vorige Vlaamse Regering. Ook voor de ongeveer 1 700 erkende lokale geloofsgemeenschappen heerste onduidelijkheid aan welke regels ze nu exact moesten voldoen. Met het nieuwe erkenningsdecreet bracht Somers hierin verandering.

Nieuwe erkenningsaanvragen moeten een traject van vier jaar met gunstig gevolg doorlopen – van aanvraag tot mogelijke erkenning. Voor de 100 erkenningsaanvragen die werden ingediend in de vorige regeerperiode en die in de wachtrij stonden, voorziet het nieuwe erkenningsdecreet in een eenmalige verkorte erkenningsprocedure van één jaar. Binnen de verkorte procedure worden de lokale geloofsgemeenschappen onderworpen aan een grondige screening door de Informatie- en Screeningsdienst die onderzoekt of er wordt voldaan aan de erkenningsvoorwaarden. Ook de provincies en gemeenten waar de lokale geloofsgemeenschappen liggen geven hun advies. Daarnaast komt er een geclassificeerd veiligheidsadvies van de Federale minister van Justitie gebaseerd op adviezen van zes instanties: staatsveiligheid, OCAD, de federale en lokale politie, dienst vreemdelingenzaken, de militaire inlichtingendienst en de cel voor informatieverwerking (CFI). Deze laatste controleert of er geen ongewenste buitenlandse financiering is. De Informatie- en Screeningsdienst verwerkt al deze adviezen samen met het eigen screeningsonderzoek in één globaal eindadvies dat wordt overgedragen aan minister Somers.

Ondertussen werden de eerste zes positieve eindadviezen door de Informatie- en Screeningsdienst aan hem bezorgd. Bij de zes lokale geloofsgemeenschappen die vandaag hun erkenning kregen vinden we de Moskee El Mouslimine, in de Antwerpse Seefhoek. In 2008 kreeg die geen erkenning van toenmalig minister Marino Keulen (Open Vld) ondanks een gunstig advies van de stad en de provincie. In 2017 leverde  Koen Geens (CD&V), een gunstig advies af maar Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) wou het advies van de staatsveiligheid afwachten. Dat  is nu positief.

De andere geloofsgemeenschap die wordt erkend in onze provincie is de Orthodoxe kerk Heilige Georgios in Turnhout. Die houdt al vier jaar haar diensten in de Heilig-Hartkerk (zie foto). De stad Turnhout leverde al eerder een positief advies af. Nu de geloofsgemeenschap door Vlaanderen erkend wordt ontvangen ze een provinciale toelage. Op die manier vallen voor de stad Turnhout een aantal kosten voor de Heilig-Hartkerk, die nu nog onder de kerkraad van Sint-Pieter valt, weg. Somers: ‘De afgelopen jaren werden geen lokale geloofsgemeenschappen meer erkend en werden ingediende dossiers niet behandeld. Deze legislatuur hebben wij werk gemaakt van een erkenningsdecreet dat duidelijke voorwaarden stelt. Zo is er een verbod op buitenlandse financiering en inmenging en eisen we transparantie over de werking van de geloofsgemeenschap. Dankzij dit nieuwe decreet is er rechtszekerheid en kiezen we voor dialoog en vertrouwen, samen met onze Vlaamse lokale geloofsgemeenschappen.’

Edwin MARIËN

Foto Visit Turnhout

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten