• 17/06/2024

Na 40 jaar komt er een nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

ANTWERPEN  – Stad Antwerpen, district Hoboken en Umicore bundelen de krachten voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem. De Adolf Greinerstraat is nu een openbare weg die dwars door de fabriekssite loopt. Umicore zal deze openbare weg opnemen in haar bedrijfsterrein en vervangen door een nieuwe weg aan de buitenzijde van haar site, die Hemiksem met de wijk Moretusburg in Hoboken zal verbinden.

Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘Dit is een dossier dat al 40 jaar aansleept. Tevens was het één van de eerste dossiers die ik op mijn bureau kreeg maar indertijd kwamen we niet tot een vergelijk. De Adolf Greinerstraat is een openbare weg die de site van Umicore in Hoboken in tweeën verdeelt.  Het comfort voor de fietsers en voor de voetgangers, maar ook voor de automobilisten is niet echt optimaal. Daar willen we iets aan doen. Het is ook een belangrijke link naar de KMO-zone die er gevestigd is. De nieuwe weg komt bijna volledig op de site te liggen. Er zal een betere omgeving gecreëerd worden voor de zachte weggebruiker. We gaan er ook voor zorgen dat de aangrenzende fietsinfrastructuur verbeterd zal worden. Dat zal ook een hele vooruitgang zijn voor de medewerkers van Umicore. Met de fiets naar het werk komen zal veel aangenamer worden. Het doorgaand verkeer zal op deze manier geweerd worden.’

Umicore voorziet een nieuwe openbare weg langs de achterzijde van haar terrein, tussen de toekomstige groene zone en het fabrieksterrein. Het woongebied zal dus van de nieuwe weg gescheiden zijn door de groene zone die het bedrijf zal aanleggen. Langs de nieuwe weg komt een vrijliggend fietspad dat ter hoogte van de Curiestraat overgaat in een fietsstraat. Deze fietsstraat sluit dan op haar beurt aan, ter hoogte van het Wolplein, op de heraanleg die het district Hoboken vooropstelt. Aan de kant van Hemiksem takt de fietsstraat aan op de enkelrichtingsfietspaden van de Praetstraat. Umicore is in gesprek met de NMBS en Infrabel om gronden aan te kopen voor deze nieuwe fietspaden.

Johan Ramharter, directeur Umicore Hoboken: ‘Het idee om iets aan de verkeersinfrastructuur te doen is de voorbije 40 jaar al een paar keer geopperd. Eindelijk komt er schot in de zaak. In het kader van de gehele milieuproblematiek hebben wij heel wat projecten op de site. Onze geleide emissies zijn perfect onder controle. We gaan er nu ook voor zorgen dat het opwaaiend stof op de site zal verminderd worden. Het doorgaand verkeer zal dat niet langer kunnen meenemen. Voor alle duidelijkheid: de ‘oude’ Adolf Greinerstraat blijft liggen voor het geval dat er zich een calamiteit zou voordoet. Dat hebben we beslist na samenspraak met onder meer de brandweer. We gaan ervoor zorgen dat de impact van de werken voor de buurtbewoners zo klein mogelijk zal zijn wat moet kunnen aangezien ze plaatsvinden op onze site zelf. We maken van de gelegenheid gebruik om oude gebouwen te gaan afbreken. Voor heel het project maken wij 25 miljoen euro vrij.’

Kennis: ‘De vergunningsaanvraag werd deze week ingediend. We hopen de voorbereidende  werken te kunnen aanvangen in 2023 en de effectieve werken in 2024-2025.  In 2027 verwachten we de overdracht.’  Umicore staat in voor de aankoop, de aanleg van de fietspaden, de uitvoering van alle werken op eigen terrein en de nieuwe openbare weg, district Hoboken en stad Antwerpen voor de coördinatie van alle werken op het publiek domein en het opvolgen van andere werken in het district.

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten