• 18/07/2024

Multidisciplinair directieteam moet breder publiek naar de Warande trekken

TURNHOUT – Het Antwerpse provinciebestuur zette enkele maanden geleden een innovatieve overheidsopdracht in de markt door op zoek te gaan naar een multidisciplinair directieteam voor cultuurhuis de Warande in Turnhout. De Warande opereert in een complexe context en neemt een unieke positie in (in de stad, in de regio én in Vlaanderen) als provinciaal cultuurhuis met een maatschappelijke opdracht, talrijke huispartners en een sterke programmatie. Anno 2022 is het niet evident dat één enkele persoon hiervoor over alle nodige ervaring, netwerken, competenties en inzichten beschikt. Daarom wordt nu voor het eerst een multidisciplinair team aangesteld. Dit team neemt voor twee jaar de algemene leiding van het cultuurhuis op zich en moet uitvoering geven aan de nieuwe beleidsnota, waarin de doelstellingen en uitdagingen voor de komende jaren worden vastgelegd.

Op donderdag 1 september zal het directieteam aan de slag gaan. Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V, rechts op de foto), voorzitter de Warande, stelde het team aan wie de opdracht werd toegewezen vandaag eerst voor aan het 50-koppige personeel van De Warande en nadien aan de pers. Staf Pelckmans, die twintig jaar directeur was van de Warande, werd in de zomer van 2019 opgevolgd door Jeroen Vanluyten, maar die gaf in februari 2020 al zijn ontslag. In volle coronaperiode werden Annelies Nagels en Mieke Mermans berust met de dagelijkse leiding. Op 1 september nemen zij hun vorige taken weer op. Annelies wordt verantwoordelijk voor de tentoonstellingen en Mieke gaat naar communicatie.

Helsen: ‘De Warande bestaat 50 jaar, een sleutelmoment om te kunnen starten met een nieuw directieteam. Meteen zetten we de stap naar de uitvoering van het nieuwe beleidsplan. Hierin leggen we een aantal nieuwe accenten. We hebben de voorbije maanden een traject doorlopen en hebben bekeken welke directie De Warande nodig heeft. Volgens de nieuwe terminologie van de Vlaamse overheid is het nieuwe directieteam eigenlijk het managementsteam. Met het directiecomité hebben we dan bekeken welk profiel we nodig hadden. We hebben dat gedaan onder begeleiding van de Antwerp Management School. De Warande heeft een rol te vervullen niet alleen in Turnhout maar in heel de Kempen en bij de uitbreiding heel de provincie. Daarenboven moeten we inspelen op enkele maatschappelijke uitdagingen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat die taken niet langer vervuld kunnen worden door één enkel individu omdat er verschillende competenties nodig zijn. De keuze om de Warande te leiden viel op C-lever.org uit Schaarbeek.’

Oprichter Patrick Stoop (tweede van links op de foto), woonachtig in Bonheiden: ‘Wij zijn een impactonderneming met deskundigen die gespecialiseerd zijn in inclusieve ontwikkeling op organisatorisch, institutioneel, sociaaleconomisch , cultureel en ecologisch vlak waarbij de profit op een laag pitje staat maar we gaan voor duurzaamheid.’ Najim Einauan (tweede van rechts op de foto) – in 2002 beleids- en vormingsmedewerker bij de Federatie van Marokkaanse verenigingen in Borgerhout en in 2011 mede-programmator van Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad – wordt het gezicht van het transitieteam. Hij wordt bijgestaan door Lieve Van de Walle uit Mol (links op de foto, voormalig directielid bij het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel) die het werk bij de Warande zal combineren met haar mandaat als voorzitter van Go! Scholengroep in Turnhout en een mandaat als secretaris van het Vlaams Agrarisch Centrum in Merelbeke. Wouter Van Bellingen – voormalig schepen in Sint-Niklaas tot hij directeur werd van het minderhedenforum- zal zich toeleggen op het profileren van De Warande als Open Huis.

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten