• 21/06/2024

Moskeeën: stad adviseert positief, provincie negatief; 200 parkeerplaatsen minder aan Sportpaleis

ANTWERPEN – De provincieraad begon met een kennisname van het negatief advies dat de bestendige deputatie uitbracht in verband met erkenningsaanvragen van de Al Inaba-moskee (Deurne), Al Ridaa-moskee (Deurne), Attawidmoskee (Antwerpen) en Selimiye-moskee (Berchem).

Ilse Van Dienderen (Groen): ‘Het betreft hier enkel een kennisname maar gelieve te noteren dat onze partij dit betreurt. Hoe is het te verklaren dat de provincie een negatief verleent terwijl de stad positief adviseert voor drie van de vier moskeeën? Het gaat hier om moskeeën die al jarenlang werkzaam zijn en die beroep doen op een heleboel vrijwilligers. Eén van de moskeeën is op dit moment bijzonder actief met het inzamelen van hulpmiddelen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.’ Fauzaya Talhaoui sloot zich – namens de Vooruit-fractie – aan bij deze opmerking.

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Onze ambtenaar gaat telkens ter plaatse en voert gesprekken met de moskeeën. Het is niet omdat een geloofsgemeenschap al jaren actief is dat zij niet aan de vereisten moet voldoen. Wij moeten als provincie onderzoeken hoe het zit met de huur, we bekijken de structuur van de vzw, waar komen de middelen vandaan en hoeveel is de eigen inbreng? De stad moet enkel de afweging maken of de moskee is ingebed. De stad moet geen geld op tafel leggen, de provincie wel. Het is de minister (Bart Somers, EM) die een definitief advies zal verlenen. Tijdens deze verkorte procedure moeten wij op één jaar tijd advies uitbrengen over dossiers die al jaren bij Vlaanderen liggen en die niet bekeken zijn. En waarom krijgen wij voor de dossiers die nu nog volgen wel vier jaar de tijd om ze te beoordelen? Het systeem van verkorte procedure , dat de minister heeft uitgewerkt, werkt niet.’

De Provincie Antwerpen zet zich in voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V, zie foto): ‘Door het creëren van hybride leeromgevingen (levensechte leeromgevingen) in beroepsgerichte opleidingen, willen we leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Hoewel diverse sectoren met tekort aan personeel kampen, bestaan er te weinig kwaliteitsvolle leerwerkplekken. Zo ondervinden leerlingen in de opleiding voor zorgkundigen vaak problemen bij het vinden van (kwaliteitsvolle) leerwerkplekken. Met het twee jaar durend project ‘zorgplekleren’ wil de provincie de opleiding ouderenzorg en de opleiding verzorgende/zorgkundige een duw in de rug geven. Daarvoor werden vijf samenwerkingsverbanden opgericht: vijf scholen werken samen met vijf zorgorganisaties voor het opzetten van krachtige leer-werkplekken op school én in woonzorgcentra.  Elke school en zorgorganisatie krijgt hiervoor een subsidie van 12 500 euro, samen 125 000 euro, en wordt begeleid door de provincie.’ Het gaat over de duo’s  WZC Hollebeek – GO! Atheneum Hoboken, WZC Eksterlaar – Stedelijk Lyceum Lakbors (Deurne), WZC Meerminnehof – avant Provinciaal Onderwijs (Antwerpen), WZC Witte Meren – GO! Campus Het Spoor (Mol) en WZC Annadal – HIVSET (Retie/Turnhout).

In het vergunde ontwerp voor de Burgemeester Gabriël Theunisbrug van de stad Antwerpen wordt een extra afslagstrook voorzien voor verkeer komende van Merksem richting de Schijnpoortweg. Hierdoor wordt er ruimte ingenomen van de Schijnpoortweg. De stad ziet hierin een kans om de Schijnpoortweg opnieuw aan te leggen. Om de gewenste breedte van de rijbaan te kunnen creëren, inclusief veilige aansluiting op het kruispunt Burgemeester Gabriël Theunisbrug – Schijnpoortweg, wenst de stad een deel te verwerven dat in bezit is van provincie Antwerpen. Een gedeelte wordt momenteel gebruikt als parking voor het Sportpaleis. Ann Bakelants (Open Vld): ‘Ik heb begrepen dat op deze manier 200 parkeerplaatsen verdwijnen. Hoe zullen die worden gecompenseerd?’ Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘Door deze werken wordt er een einde gemaakt aan de jarenlange onveilige verkeerssituatie ter hoogte van het Sportpaleis. Hun directie zal moeten beslissen of er bijkomende parkeerplaatsen worden aangelegd en waar dat eventueel zou kunnen.’

Edwin MARIËN

Foto CD&V

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten