• 27/02/2024

Moskee De Koepel aan Stenenbrug in Borgerhout verliest haar erkenning

BORGERHOUT – De moskee De Koepel aan de Stenenbrug in Borgerhout verliest haar erkenning. Dat besliste Bart Somers (Open Vld), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur vandaag. Oorzaak is het manifest weigeren om transparantie te verschaffen over de werking van de moskee en geen enkele administratieve verplichting naleven. Somers: ‘Er is nog nooit een jaarrekening neergelegd en nog nooit een meerjarenplan ingediend. Er is zelfs niet geweten wie in het bestuur zetelt en wie de imam is. Dan is de intrekking van de erkenning natuurlijk het logische gevolg. We gaan in de toekomst terug moskeeën erkennen, maar wel strikter toezien op het naleven van de erkenningsvoorwaarden.’

Het dossier van De Koepel sleept al een tijdje aan. De moskee werd in 2011 door de Vlaamse regering erkend. Maar begin dit jaar stelde het Agentschap Binnenlands Bestuur vast dat de moskee haar erkenningsverplichtingen niet nakomt. Zo zijn er nooit jaarrekeningen neergelegd. Evenmin zijn er de afgelopen jaren verkiezingen gehouden voor de raad van bestuur, waardoor er ook geen inzicht is in wie de moskee bestuurt. Er werden geen rechtsgeldige vergaderingen gehouden of notulen opgesteld. Nooit werden er verslagen van maatschappelijke betrokkenheid bezorgd aan de Vlaamse overheid. En tot slot is er ook nooit transparantie geweest over de imams die actief waren in de moskee.

Somers: ‘Net zoals de rest van de Vlaamse regering verkies ik een erkende moskee boven een niet-erkende moskee, maar niet op deze manier natuurlijk. Een erkende moskee kan rekenen op financiering en ondersteuning, maar moet zich wel houden aan bepaalde verplichtingen. Met De Koepel was er geen constructieve relatie, zelfs geen contact. In maart is de moskee dan ook op mijn vraag officieel in gebreke gesteld en hebben we hen aangemaand om zich in regel te stellen. De Koepel heeft hier zelfs niet op gereageerd, wat veelzeggend is. Toen hebben wij de opheffingsprocedure opgestart, ook daarop kwam geen reactie.’

Zowel de Stad Antwerpen als de Provincie Antwerpen gaven een positief advies over de opheffing. Somers nam vandaag dan ook de beslissing om de erkenning in te trekken. Na de Pakistaanse moskee aan de Van Kerckhovestraat n Antwerpen is De Koepel de tweede moskee die deze legislatuur haar erkenning verliest. Tijdens de vorige legislatuur verloor één moskee haar erkenning. Er zijn nu 25 erkende moskeeën in Vlaanderen, maar dankzij een nieuw erkenningsdecreet kan dat aantal in de toekomst toenemen.

De procedure tot intrekking van de erkenning werd voor de zomer al opgestart en gebeurde bijgevolg nog op basis van het huidige decreet. Het nieuwe erkenningsdecreet werd al goedgekeurd in de commissie en wordt woensdag naar alle waarschijnlijkheid definitief goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Dankzij het nieuwe decreet zullen voor het eerst sinds 2017 opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkend kunnen worden.

Somers: ‘Er komt opnieuw rechtszekerheid, we gaan terug lokale geloofsgemeenschappen erkennen. Ook moskeeën. We richten daarvoor een nieuwe informatie- en screeningsdienst op. Zij kan toezien op het naleven van de erkenningsvoorwaarden. En zij kan lokale geloofsgemeenschappen begeleiden en ondersteunen bij het voldoen van de administratieve verplichtingen, en beschermen tegen onterechte kritiek.’ (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten