• 17/06/2024

Mortsel, Borsbeek en Edegem tegen Captain Jack, Boechout voert punt af

MORTSEL – Op 8 februari verstuurde Jack Schoepen een persbericht met de melding dat er naast de luchthaventerreinen van Deurne plannen waren voor een pretpark ‘Captain Jack’. Eerder had de zoon van Bobbejaan al geprobeerd om dit project op te starten naast het Zilvermeer in Mol maar daar kreeg hij een njet. Het ziet ernaaruit dat het in de Zuidrand niet anders wordt.

Gisteren vonden zowel in Mortsel, Borsbeek, Edegem als Boechout gemeenteraden plaats. Na afloop kwamen de gemeentebesturen van Mortsel en Borsbeek met een gezamenlijke verklaring. De twee gemeentebesturen wijzen erop dat de verkeersdruk op de hoofdwegen, inzonder de R11 nu al enorm is en benadrukken dat de plannen tegenstrijdig zijn met de klimaatdoelstellingen, zowel wat betreft mobiliteit, verharding als waterhuishouding. Dat zou weleens gevolgen kunnen hebben voor het nabijgelegen natuurgebied Klein Zwitserland. Tenslotte vinden ze de berichtgeving voorbarig omdat voor de ontwikkeling een mobiliteitsplan moet worden opgemaakt en een opstalovereenkomst met het departement Mobiliteit en Openbare Werken moet worden uitgevoerd.

Michiel Hubeau (Groen) is blij dat de gemeenteraad eenparig deze verklaring heeft opgesteld maar betreurt dat de burgemeester niet vlugger reageerde. ‘Indien Mortsel eerder aan de alarmbel had getrokken had de Vlaamse regering Captain Jack misschien geen vrijgeleide gegeven.’

In Borsbeek konden de plannen van Captain Jack evenmin op begrip rekenen. Burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek): ‘Het sluipverkeer naar onze woonkern zal alleen maar toenemen. ‘ Hierop werd dezelfde motie als dewelke in Mortsel werd gaangenomen eveneens door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. In Borsbeek maakt Groen deel uit van Iedereen Borsbeek en het is één van haar leden, raadsvoorzitter Tom Verboven, die de motie indiende.

Dezelfde motie, die in Mortsel en Borsbeek werd goedgekeurd, werd in Boechout van de agenda afgevoerd. Sven Snyders (N-VA): ‘Deze motie werd ingediend door Joost Derkinderen (Groen) en die is afwezig. Moties die door afwezige leden worden ingediend werden hier in het verleden niet behandeld. Ik zie dan ook geen enkele reden om dat nu wel te doen. Het is niet omdat de burgemeester van Mortsel dit nu naar voorbrengt dat het hoogdringend zou worden.’ De mening werd gedeeld door Lode Vandenbrande (’t Dorp Boechout-Vremde).

Burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout Vremde): ‘De vraag is mij gesteld door de burgemeester van Mortsel. Die wil Jack Schoepen uitnodigen voor een gesprek en zou dan graag een motie voorleggen die ondertekend werd door de gemeenteraden van Mortsel, Borsbeek en Boechout en de districtsraad van Deurne.’ Boechout zal nu wellicht de motie steunen namens het schepencollege, niet namens de gemeenteraad.

Wel eenparigheid in Edegem waar de stem van zowel de N-VA-meerderheid als die van de oppositie unisono klonken. Jeroen Van Laer (Groen): ‘We zijn blij te horen dat ook het Edegemse bestuur ernstige vragen heeft bij dit waanzinnig project. We zijn het over veel zaken oneens, maar over dit dossier zijn we het duidelijk wel eens: niemand zit te wachten op dit pretpark en al zeker niet op de negatieve impact op vlak van leefbaarheid, open ruimte en mobiliteit.’ Donderdag interpelleert Imade Annouri minister Lydia Peeters (Open Vld) over Captain Jack in het Vlaams parlement.

Een ander item dat aan bod kwam in de Zuidrand was de noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Duffel schenkt 5 000 euro aan het consortium 12-12 en wijst op een actie van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth die op dinsdag 14 maart van 9.30 uur tot 11.30 uur zelfgemaakte broodpudding en warme chocomelk verkopen. Edegem schenkt 2 000 euro via de Koerdische Rode Halve Maan.

Edwin MARIËN

Foto Captain Jack

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten