• 24/07/2024

Morgen start aanleg overstromingsgebied tussen Zoersel en Schilde

ZOERSEL – Aan de grens tussen Zoersel en Schilde komen op korte afstand van elkaar vier beken samen. Dichtbij de Kapellei, de Raymond Delbekestraat en de Waterstraat komen de Molenbeek en de Trappistenbeek samen. Wat verderop komen daar nog de Waterstraatse Loop en de Kleinebeek bij. Veel waterlopen met soms veel water en af en toe ook wateroverlast.

De provincie liet een studie uitvoeren om de wateroverlast in de omgeving Kapellenhof, Driehoek, Oudebaan te verminderen. Ze start nu met de aanleg van een overstromingsgebied in het landbouwgebied tussen de Raymond Delbekestraat/Waterstraat en de Kapellei. Bij hoge waterstanden kan Kwikaard, de naam van het nieuwe overstromingsgebied, ongeveer 25 000 kubieke meter water bergen. Als de hoge afvoeren voorbij zijn, stroomt het water uit het overstromingsgebied vertraagd en op natuurlijke wijze terug naar de waterlopen.

Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde bevoegd voor Integraal Waterbeleid:  ‘De provincie doet gerichte inspanningen naar een duurzamer ruimtegebruik waarin een open ruimte veerkrachtig reageert op overstroming, droogte of andere watergerelateerde problemen. De provincie Antwerpen is beheerder van de vier waterlopen. De ingrepen moeten extra ruimte voor water en een klimaatrobuust watersysteem creëren.’

Op de Trappistenbeek komt een knijpconstructie die het teveel aan water in het overstromingsgebied stuwt. Een dijk rondom het overstromingsgebied bergt en buffert het water tot het waterpeil van de waterloop terug zakt. Een deel van de Molenbeek wordt verlegd zodat die ook meer ruimte voor water krijgt via het overstromingsgebied. De werken starten nemen ongeveer 70 werkdagen in beslag. Het werfverkeer voor aan- en afvoer van grond of bouwmaterialen zal via de kortst mogelijke afstand aansluiten op de Raymond Delbekestraat of de Kapellei. De hinder voor de omgeving zal tot een minimum beperkt worden.

In Zoersel werden op drie locaties, één in elke deelgemeente, splinternieuwe digitale informatieschermen geplaatst. Daarop kunnen zowel de gemeente, als erkende Zoerselse verenigingen en (lokale) handelaars berichten plaatsen. Vorige week konden voorbijgangers al wennen aan de schermen. Vandaag zette het gemeentebestuur de schermen officieel ‘in gang’.

Katrien Schryvers (CD&V), schepen voor communicatie: ‘De schermen zijn een bijkomende manier om onze inwoners te informeren. Ze zijn een aanvulling op onze andere communicatiekanalen. Communicatie verloopt vandaag vaak digitaal. Niet iedereen is echter gedigitaliseerd. Als lokaal bestuur hebben we daar ook oog voor. Via de schermen kunnen we iedereen toegankelijk, snel en op een duidelijke manier informeren. We kozen voor grote en degelijke ledschermen. Zowel wandelaars, fietsers als automobilisten moeten de berichten kunnen lezen.’ Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een afsprakennota rond het gebruik van de digitale schermen voor erkende Zoerselse verenigingen. Verenigingen kunnen voor meer info terecht bij communicatie@zoersel.be. (EM / Foto Provincie Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten