• 20/06/2024

Morgen opent bijkomende locatie Buitenschoolse Kinderopvang in Hellegat

TURNHOUT – Vanaf morgen heeft Turnhout een bijkomende locatie voor buitenschoolse kinderopvang in buurt Hellegat. Jan Van Otten (Vooruit), schepen van kinderopvang: ‘De nood aan extra opvangplaatsen was daar al lang een bekommernis, daarom hebben we de uitbreiding opgenomen in ons meerjarenplan. Maar evident was het zeker niet, onder meer door het tekort aan kinderbegeleiders op de arbeidsmarkt.’ Het stadsbestuur en de vzw Kinderopvang ondernamen extra acties om vacatures in te vullen maar konden amper voldoende gediplomeerde begeleiders vinden om de uitval in bestaande teams op te vangen. Gelukkig hebben drie wijkwerkers ondertussen het attest van begeleider in de kinderopvang behaald. Zij nemen hun eerdere ervaring in de schoolopvang nu mee naar een reguliere job.’

Eind juni sloot het stadsbestuur een akkoord met Freinetschool de Regenboog. ‘Directrice Tinneke Gielen: ‘Op schooldagen kunnen we vóór schooltijd 42 kinderen en na schooltijd 70 kinderen opvangen. Op woensdagmiddag is onze kinderopvang ook open voor de kleuters en lagereschoolkinderen van de twee andere scholen uit de buurt, de Michaëlschool en het Sint-Pietersinstituut. In de schoolvakanties maken we de 70 extra opvangplaatsen beschikbaar voor alle kinderen die in Turnhout naar school gaan of in Turnhout wonen.’

Van Otten: ‘We voerden al twee jaar gesprekken met de drie scholen in de buurt. De overeenkomst die we nu hebben gesloten met de Regenboog is voor alle betrokkenen een nieuwe vorm van samenwerken, maar we geloven dat die toekomst heeft. We beschouwen het nieuwe opvanginitiatief tegelijk als een proeftuin waarin we het Vlaamse BOA-decreet in praktijk willen omzetten.’ BOA staat voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Met het decreet wil de Vlaamse overheid gemeenten, kinderopvang, scholen en aanbieders van vrijetijdsactiviteiten stimuleren om meer samen te werken. ‘Er is in Turnhout een groot aanbod aan activiteiten, bijvoorbeeld via sport- of cultuurverenigingen. Maar voor veel ouders is het moeilijk om werk en gezin te combineren, en dan moeten ze kiezen tussen ofwel een activiteit, ofwel opvang. Als die twee beter samenhangen, dan is het voor ouders gemakkelijker om alles te organiseren en hebben kinderen meer keuzeopties.’

De Vlaamse overheid legt de regierol voor het BOA-project bij de lokale besturen. Vanaf 2026 krijgt Stad Turnhout rechtstreekse middelen om het lokale BOA-verhaal te realiseren. Van Otten: ‘Het doel van het BOA-decreet is om kwaliteitsvolle vrije tijd te creëren voor elk kind, en dat betekent onder meer dat er kwaliteitsvolle buitenruimte moet zijn. Via een ander actiepunt uit ons meerjarenplan kunnen we de Regenboog daarbij ondersteunen. We blijven namelijk investeren in ontmoetings- en belevingspleinen op maat van de buurt. Nog tijdens deze legislatuur realiseren we één zo’n plek, en we hebben ervoor gekozen om het speelplein in de Tijl- en Nelestraat om te vormen. Recent hebben we daarvoor een ontwerpbureau aangesteld, in de volgende fase betrekken we de buurtbewoners, de skaters, kinderdagverblijf Dol-Fijn en de nabijgelegen scholen in het ontwerpproces. Een eerste inspraakmoment plannen we in het najaar. Tegen de zomer van 2024 moet het nieuwe plein klaar zijn.’ Gielen:  ‘Dat we aanpalend aan onze school een ontmoetings- en belevingsplein krijgen dat we mee hebben mogen uittekenen, biedt uiteraard kansen voor ons luik van het BOA-project. Wat wij, het stadsbestuur en de kinderopvang leren uit ons traject, kunnen we over enkele jaren delen met andere basisscholen.’ (EM / Foto FB)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten