• 14/06/2024

Mol: schooltje van de Hei is klaar, opnieuw sociale zitdagen in scholen

MOL – Het Schooltje van de Hei (zie foto) in Mol is klaar voor het nieuwe schooljaar. De nieuwe containerklassen werden de voorbije dagen mooi ingericht door de leerkrachten. Het gemeentebestuur installeerde deze klassen de voorbije zomervakantie om de groei van de school op te vangen.

Hilde Valgaeren (N-VA), schepen van onderwijs: ‘Het Schooltje van de Hei wordt vanaf dit schooljaar stapsgewijs uitgebouwd tot een volwaardige basisschool, gelinkt aan basisschool Alles Kids in Gompel. Kinderen kunnen er dan tot en met het zesde leerjaar naar school blijven gaan in graadklassen. Dit schooljaar start het eerste leerjaar op. Hiervoor heeft de school extra klaslokalen nodig. De uitbreiding is voorzien in 2023. Tot dan werkt de school tijdelijk met containerklassen.’

Een nieuwe boekentas, turnpantoffels, boeken, een nieuwe laptop, op kot gaan… Veroorzaken de extra kosten bij de start van het nieuwe schooljaar financiële zorgen binnen jouw gezin? Dan staat de sociale dienst van Mol voor je klaar. Maatschappelijk werker Tessa Verwimp heeft zitdagen in de scholen en is rechtstreeks aanspreekbaar voor ouders én jongeren tussen achttien en 25 jaar. Je kan bij haar terecht met vragen over studietoelagen en schoolkosten, maar ook over vrijetijdskorting, huursubsidie, doorverwijzing voor juridisch advies, andere financiële ondersteuning,… Sinds vorig schooljaar is Tessa Verwimp vanuit de sociale dienst jouw aanspreekpunt op school. Ze bekijkt jouw situatie en vertelt je welke mogelijkheden er zijn.

Er zijn heel wat mogelijkheden om je te helpen met schoolkosten, schoolmateriaal, laptops of andere financiële of administratieve vragen. Ouders kunnen bij Tessa Verwimp terecht met vragen zoals: ‘Wat moet ik doen als ik mijn (school)rekening niet kan betalen?’ ‘Wat is de vrijetijdspas? Heb ik recht op vrijetijdskorting?’ ‘Waar kan ik terecht voor juridisch advies?’ ‘Heb ik recht op verhoogd kindergeld?’ ‘Wat is de verhoogde tegemoetkoming?’

Wendy Soeffers (N-VA), schepen van sociale zaken: ‘Ook jongeren van achttien tot en met 25 jaar kunnen terecht bij Tessa. De steunmogelijkheden kunnen verschillende vormen aannemen: steun bij huisvesting (is het moeilijk om jouw kot te betalen), steun voor energierekeningen, steun op vlak van gezondheid (waar heb ik recht op als ik mijn medische rekening niet kan betalen), IT-ondersteuning ( hulp nodig bij de aankoop van een laptop of internetabonnement), financiële hulp (financiële ondersteuning voor het betalen van een rekening), steun voor mobiliteit (heb je nood aan een fiets of aan een abonnement voor de trein of bus), voedselhulp, steun voor sport en ontspanning,… Je kan ook bij de sociale dienst terecht als je student bent jonger dan 25 jaar en voltijds studeert of student ouder dan 25 jaar en gestart met studie voor de leeftijd van 25 jaar. Ontvang je een beurs of kinderbijslag? Ook dan kan je nog steun ontvangen.’

Tessa Verwimp is sinds vorig jaar het aanspreekpunt van de sociale dienst op de Molse scholen. Op deze manier hoopt de sociale dienst de drempel naar hulpverlening te verlagen voor ouders en schoolgaande kinderen. Vorig schooljaar vonden maar liefst 139 inwoners hun weg naar Tessa en werden 46 leerlingen verder geholpen met een laptop. (EM / Foto Gemeente Mol)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten