• 15/07/2024

Mol-Postel mogelijk Nationaal Park; investering van 5,75 miljoen in Kleine Nete

ANTWERPEN – Voor de derde keer op negen maanden tijd legde Hugo Van Bueren (N-VA) uit Edegem de eed af als provincieraadslid. Dit keer neemt hij tijdelijk de plaats in van Isabelle Vrancken uit Aartselaar, die vanaf vrijdag 4 februari met bevallingsverlof is.

Er rijdt heel wat doorgaand (vracht)verkeer door de woonkernen van Geel, Mol, Dessel en Retie. Om dat op te lossen moet het verkeer in die regio meer gebruik maken van de Retieseweg (N118) in plaats van de Donk (N18). De provincieraad keurde nu een extra deelopdracht voor de regionale ontsluitingen van Geel en Mol goed. Ann Bakelants (Open Vld): ‘De inwoners van Geel zitten met een gevoel dat het hier om de processie van Echternach gaat. Nu komt men opnieuw met een studie die niet veel verschilt van de vorige. Deze studies blijven maar aanslepen. Ik vraag me dan ook wanneer de schop de grond in zal gaan?’ Ilse Van Dienderen (Groen) voegde eraan toe dat haar partij weinig enthousiast is om meer wegen aan te leggen in de Kempen.’

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘We gaan geen nieuwe wegen aanleggen. We gaan onderzoeken hoe er een oplossing kan gegeven worden aan een gevaarlijke situatie. We zijn indertijd teruggefloten door de raad van state. Op 29 juni 2017 ging de deputatie akkoord met de heropstart van het PRUP. Deze planningsprocessen werden gelijktijdig opgestart en lopen parallel aan elkaar. Bij de gunning van de opdracht op 8 maart 2018 waren het aantal wegalternatieven per PRUP en de details van de milieu-effectenrapportage nog niet gekend. Nu wel. Wanneer die eerste schop in de grond zal verdwijnen kan ik u echt niet zeggen.’

Tobias Daneels (Groen) betreurde dat de provincie Antwerpen geen enkel landschapspark zal kennen. ‘Uiteraard mogen we blij zijn dat bij de zes kandidaten voor de titel Nationaal Park Vlaanderen er drie uit onze provincie komen: Scheldevallei, Kalmthoutse Heide en Taxandria. Tot voor kort was er slechts één, dus we kunnen we dit enkel maar toejuichen. Jammer genoeg werden de kandidaturen van De Merode en Kleine en Grote Nete niet weerhouden. Ik laat me vertellen dat er tegenkanting was vanuit de landbouwsector.’

Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘Laat me beginnen met het goede nieuws. Mogelijk hebben we binnenkort nog een vierde kandidaat Nationaal Park binnen onze provinciegrenzen. De jury heeft Bosland, dat in handen is van de gemeenten Lommel, Hechtel-Eksel, Pelt en Peer, gevraagd of zij Mol-Postel bij hun project willen betrekken. Wat de landschapsparken betreft: het klopt dat de natuur- en landbouwsector niet meteen stond te springen. Na overleg hebben zij uiteindelijk deze kandidaturen wel gesteund, onder voorwaarden. Uiteraard gaan wij De Merode en Kleine en Grote Nete niet laten vallen. Via Blue Deal zal er 5,75 miljoen geïnvesteerd worden voor klimaat-robuuste maatregelen in het gebied Kleine Nete.’

In juli 2020 stelde de gemeente Olen aan provincie Antwerpen de vraag om de Langstraat op haar grondgebied om te vormen tot een fietsweg. De Langstraat is nu een openbare weg met gemengd verkeer. De werken worden opgenomen in de lopende werken van de fietsostrade F105 Herentals – Balen. Eveneens op grondgebied Olen werd op een verlaten spoorwegbedding langs Herentals, Olen en Westerlo een weg aangelegd waarvan de laatste 150 meter ten gevolge van privé- en openbare eigendommen nooit zijn voltooid. Nu de eigendomsoverdracht geregeld is, kan ook deze weg afgewerkt worden.

Edwin MARIËN

Foto Gemeente Mol

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten