• 17/06/2024

Mol grijpt stevig in om loonkost en grondstofprijzen te compenseren

MOL – De geëxplodeerde energieprijzen, de fors gestegen loonkosten en de hogere grondstofprijzen dwingen ook het gemeentebestuur van Mol tot stevig ingrijpen. Dit betekent dat sommige grote investeringen – waaronder de renovaties van De Zwaan én ’t Getouw, alsook de bouw van een nieuw jeugdhuis – later worden uitgevoerd dan bij de start van de legislatuur voorzien. Wat betreft de inkomsten blijft de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing op hetzelfde niveau. Wel voorziet men een indexatie voor alle overige belastings- en retributiereglementen.

Andreas Verbeke (N-VA, zie foto), schepen van financiën: ‘Onze energiekosten voor onze gebouwen en de openbare verlichting verdubbelden bijna van 1,62 miljoen euro in 2021 naar 3,15 miljoen euro in 2022. De vijf indexaties stuwden onze looncijfers omhoog van de voorziene 37,6 miljoen euro naar 38,8 miljoen euro in 2022 en van 37,9 miljoen euro naar 42,4 miljoen euro in 2023. Alle aankopen voor onze dagelijkse werking werden duurder én we moeten nu en/of in de toekomst meer financiële middelen voorzien voor brandweer en politie.’

‘Om onze uitgaven maximaal te temperen werkten onze diensten de afgelopen maanden een besparings- en inkomstenprogramma uit met meer dan 200 actiepunten. De actiepunten variëren van verhoogde tarieven voor Kids-ID en e-ID, over het afschaffen van onze jaarlijkse kerstmarkt tot en met het tweejaarlijks organiseren van Mol Feest. Wél lieten we alle subsidies aan verenigingen en organisaties onaangeroerd. Ook zij hadden het in de coronajaren financieel zeer moeilijk, waardoor we onze jaarlijkse financiële ondersteuning absoluut willen behouden. Voor 2023 ramen we de uitgaven van onze dagelijkse werking op 75,7 miljoen euro. De ontvangsten bedragen 80,2 miljoen euro. We willen komend jaar voor 17,5 miljoen euro (netto 15,5 miljoen, dankzij twee miljoen euro subsidies) investeren. We gaan in 2023 een lening van 15,9 miljoen euro aan.’

Tal van retributie- en belastingsreglementen worden geïndexeerd, onder meer de belastingen en/of retributies op afgifte van administratieve stukken, bank- en financieringsinstellingen, DIFTAR (kilogramtarief voor ophaling restafval stijgt van 0,24 naar 0,26 euro/kg) en overige afvaltarieven, inname openbaar domein, leegstand van gebouwen en woningen, nachtwinkels, omgevingsvergunningsaanvragen, huis-aan-huisverspreiding van reclamebladen, compostbakken, …

De parkeertarieven worden verhoogd op woensdag 1 februari 2023, net als de tarieven voor bewonerskaarten. De jaarlijkse kost voor de eerste kaart stijgt van 50 euro naar 55,60 euro. Een tweede kaart kost jaarlijks 83,50 euro in plaats van 75 euro. Ook het kinderfeest Alles Kids verdwijnt.  Wél zet men extra financiële middelen (400 000 euro) in voor de organisatie van de jaarlijkse Buitenspeeldag. Ook de atletiekpiste op Den Uyt wordt gerenoveerd.

Verbeke: ‘Ondanks de crisis blijven we de komende jaren investeren, al volgen de meeste investeringsprojecten een trager ritme. In combinatie met de besparingen op onze werking en extra inkomsten leidt dit tot een positieve autofinancieringsmarge van 57 016 euro in 2025. Dit cijfer moet positief zijn en bewijst onze gezonde financiële toestand.’ Alle info op www.gemeentemol.be/derde-aanpassing-meerjarenplan-2020-2025. (EM / Foto N-VA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten