• 24/07/2024

Mogelijke vervuiling met PFAS op deze drie locaties in Nijlen

NIJLEN – Na het ontdekken van de PFAS vervuiling in de buurt van de 3M fabriek in Zwijndrecht bleek dat deze stof mogelijk ook aanwezig is op terreinen waar met blusschuim werd of wordt gewerkt. In Nijlen zijn er zo drie plaatsen in kaart gebracht. Op deze plaatsen nemen buurtbewoners best enkele voorzorgsmaatregelen, in afwachting van verder onderzoek. Deze maatregelen gelden in een straal van 100 meter rond de volgende zones:

*de exploitatie van Artilat, Breugelhoevestraat 135, vanwege een industriële brand in het verleden

*Kerkstraat 4: oefenterrein van vlakbij gelegen brandweerkazerne

*Klokkenlaan: grasplein OL-Vrouwkerk, vanwege brandweeroefeningen in het verleden

Het is belangrijk om mee te geven dat blootstelling aan deze stof geen onmiddellijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Langdurige blootstelling kan op termijn wel gevolgen hebben. Er is dus geen reden tot paniek, het gaat enkel om het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V, zie foto): ‘Op Kerkstraat 4 heeft de gemeente opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren. In afwachting daarvan raadt het college omwonenden aan om voorzorgsmaatregelen te nemen.’

‘Op 21 februari werden er grondstalen genomen aan de Klokkenlaan en op 8 maart volgde een analyse van het grondwater. De resultaten hiervan volgen binnen enkele maanden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid moet deze resultaten eerst nog vrijgeven. Ook hier worden in afwachting daarvan voorzorgsmaatregelen genomen.’

‘Op het terrein van Artilat gebeurde een beschrijvend bodemonderzoek maar daarin werd niet specifiek gepeild naar aanwezigheid van Pfas of Pfos omdat dit een regulier bodemonderzoek was. Om ook hier uitsluitsel over te hebben, vraagt de gemeente aan Artilat om zo snel mogelijk het nodige te doen.’

In afwachting van de resultaten van de onderzoeken, adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) een aantal maatregelen. Deze worden uit voorzorg genomen en zullen na verder onderzoek bijgesteld, bevestigd of geschrapt worden. Eet geen zelf-geteelde groenten en zelf-geteeld fruit. Eet geen eieren van eigen kippen. Eet geen zelf-geteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen. Gebruik compost niet als meststof voor de tuin. Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in de tuin. Breng het groen naar het groenafval in het recyclagepark.

Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait. Bedek losse grond op de site met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Of zaai losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen. Gebruik geen grondwater.  Was regelmatig de handen, zeker voor de maaltijd. Maak het huis binnen schoon met water. Maak verharde delen buiten, zoals oprit en terras, schoon met water. (EM / Foto CD&V)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten