• 18/07/2024

20150311 Brussel Belgium: portret van Koen Kennis, personeelslid bij N-VA op het partijbureau in Brussel

Missing Link aan fietsostrade naar Wommelgem wordt weggewerkt in Deurne

DEURNE – De Wouter Haecklaan in Deurne is een brede buurtstraat in een zone 30 waar vaak te snel wordt gereden. Het college besliste om er een fietspad aan te leggen, als onderdeel van de fietsostrade van Antwerpen naar Wommelgem. Daarnaast worden het wandelpad vernieuwd en een aantal verkeersremmende maatregelen uitgevoerd.

De Wouter Haecklaan is een zeer brede buurtstraat zonder fietspad in Deurne-Zuid, parallel aan de E313. Ze ligt binnen een zone 30 maar er wordt vaak te snel gereden. Naast de aanleg van een nieuw fietspad en het vernieuwen van het wandelpad, worden er ter hoogte van de zijstraten verkeersplateaus voorzien en wordt de straat iets smaller.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA, zie foto):  ‘De veiligheid en het comfort voor fietsers en voetgangers in de buurt zal flink verbeteren. Bovendien zullen we hiermee een belangrijke missing link op de fietsostrade tussen Antwerpen en Wommelgem wegwerken.’ Met de goedkeuring van de omgevingsvergunning kan de stad een aannemer aanstellen. Vermoedelijk starten de werken in de eerste helft van 2021.

Om het fietscomfort te verhogen, komt er in de Wouter Haecklaan, tegen de berm van de snelweg aan, een dubbelrichtingsfietspad van vier meter breed. Het nieuwe fietspad, in rode asfalt, takt aan op de zijstraten en een oversteek naar de Vaartweg toe, in afwachting van de toekomstige fietsbrug daar. De ligging van het fietspad is zo gekozen dat een maximaal aantal bomen kan blijven behouden. Met de aanleg worden zes bestaande bomen gerooid en worden er in totaal 32 nieuwe bomen aangeplant. Onder het fietspad zorgt een speciale constructie ervoor dat de wortels van de bestaande bomen geen schade oplopen en in de toekomst verder kunnen blijven groeien.

Het wandelpad wordt verlegd. Het komt tussen het nieuwe fietspad en de rijweg te liggen. Langs het pad komt nieuwe verlichting, een vernieuwde groene inrichting en zitbanken. Tegelijk met de aanleg van het fietspad en het wandelpad neemt het district Deurne maatregelen om de verkeersveiligheid in de straat te verhogen. Zo komt er ter hoogte van alle zijstraten een verkeersplateau, zodat voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken en het autoverkeer moet vertragen. Aan deze oversteken worden nieuwe bomen voorzien. Door de parkeerstrook aan de kant van het wandelpad op te schuiven wordt de straat smaller. Dit verlaagt eveneens de snelheid van het doorrijdende verkeer. Parkeren aan beide kanten van de straat blijft ook na de herinrichting mogelijk.

Het moeilijke oversteekpunt aan de Sterckshoflei richting Vaartweg wordt veiliger en comfortabeler. De huidige vijf rijstroken op de Sterckshoflei worden ter hoogte van de Wouter Haecklaan herleid tot één rijstrook in elke rijrichting plus een aparte afslagstrook zowel naar de Wouter Haecklaan als naar de Vaartweg. Een midden-eiland tussen beide rijstroken zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers veilig en comfortabel de oversteek kunnen maken naar de Vaartweg. Vanuit de Wouter Haecklaan kan het verkeer nog steeds zowel naar rechts als naar links wegrijden. De oversteek aan de Collegelaan wordt opgenomen bij een latere herinrichting van de Collegelaan door het district Deurne.

De Wouter Haecklaan is onderdeel van de fietsostrade van Antwerpen naar Wommelgem. Die loopt vanop het Ringfietspad via de Collegelaan naar de Wouter Haecklaan en zo verder door langs de E313 naar de fietstunnels onder het rond punt van Wommelgem. Met het nieuwe fietspad zullen de gebruikers van de fietsostrade comfortabeler door de Wouter Haecklaan kunnen fietsen.

Op termijn plant de Vlaamse overheid een fietsbrug vanuit de Wouter Haecklaan over de Sterckshoflei naar de Vaartweg. Zo kunnen fietsers veilig de Sterckshoflei kruisen. (EM / Foto N-VA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten